Wat is een elektrische machine? Definitie

Een elektrische machine is een machine die elektrische energie omzet in mechanische energie of mechanische energie omzet in elektrische energie. Als een machine elektrische energie omzet in mechanische energie spreekt men van een elektromotor. Wanneer mechanische energie wordt omgezet in elektrische energie spreekt men van van een generator of dynamo. Elektrische machines hebben daarom vaak een bepaalde vorm van een elektromotor. Deze elektromotoren zijn gebaseerd op elektromagnetisme en kun je onderverdelen in gelijkstroommotoren en wisselstroommotoren. Of er gebruik wordt gemaakt van een gelijkstroommotor of wisselstroommotor is afhankelijk van de aansluiting. Wordt de elektrische machine op gelijkstroom (DC) aangesloten of op wisselstroom (AC)? Het verschil tussen gelijkstroom en wisselstroom is hieronder beknopt beschreven.

Gelijkstroom of wisselstroom

Doormiddel van mechanische energie kan een bewerking worden uitgevoerd. Een elektrische machine kan deze mechanische bewerking tot stand brengen doormiddel van elektrische stroom. Daarvoor moet de elektrische machine worden aangesloten op wisselstroom (AC) of gelijkstroom (DC). Wisselstroom wordt geleverd vanuit het lichtnet oftewel het elektriciteitsnet en gelijkstroom is afkomstig van bijvoorbeeld een batterij of een accu. Ook kunnen zonnepanelen worden gebruikt om een elektrische machine van gelijkstroom te voorzien tenzij gebruik wordt gemaakt van een omvormer die de gelijkstroom omzet naar wisselstroom. Meer informatie over gelijkstroom en wisselstroom tref je aan in het hoofdartikel over gelijkstroom en wisselstroom. Dit artikel kun je vinden via de zoekmachine van de website.

Elektromagnetisme

De elektromotor werkt op basis van elektromagnetisme. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een rotor die in een stator draait. In ieder geval 1 van deze 2 onderdelen van een elektromotor bestaat uit een elektromagneet. Dit kan een permanente magneet zijn maar ook een elektromagneet. Het is ook mogelijk dat de de stator of rotor slechts van magnetisch materiaal gemaakt is. Door elektrische stroom ontstaat er een krachtwerking van magnetische polen op elkaar waardoor de rotor gaat draaien en dus bewegen. Deze beweging van de rotor kan ook ontstaan door inductiewerking.

Elektrische machines gebruiken

Elektrische stroom geeft de machine energie om een bewerking of beweging uit te voeren. Zo kan een wasmachine, elektrische grasmaaier, elektrische boormachine of andere elektrische werktuigen of gereedschappen worden gebruikt. Een elektrische machine verbruikt elektrische stroom zolang deze machine aanstaat. De hoeveelheid energie die een elektrische machine verbruikt kan worden gemeten doormiddel van een kilowattuurmeter.