Wat is een compartiment?

Een compartiment is afsluitbare ruimte binnen een voertuig, gebouw of een andere grotere ruimte. Hierbij kan men denken aan een compartiment van een trein. Een treincompartiment is een gedeelte van een trein dat afgesloten kan worden doormiddel van (schuifdeuren) en bevat stoelen een tafel of banken. Ook wordt een dashboardkastje een compartiment genoemd omdat dit een kleine afsluitbare ruimte is in een auto. Het woord compartiment is afgeleid van het Latijnse woord ‘partir’, dit Latijnse woord kan worden vertaald met  ‘verdelen’.

Waar tref je compartimenten aan?
Compartimenten komen niet alleen voor bij treinen en auto’s, ook bij schepen en boten zijn compartimenten ingebouwd. Een schip of boot is opgedeeld in verschillende gedeeltes en die gedeeltes of ruimten noemt men ook wel compartimenten. Zo is er bijvoorbeeld een compartiment waarin de motor is ingebouwd, dit is het motorcompartiment. Ook de kajuit en de slaapruimte zijn specifieke compartimenten.

Brandcompartiment
Naast de voertuigen en vaartuigen wordt het woord compartiment ook in de bouwregelgeving gebruikt. Hierbij wordt het woord compartiment gebruikt voor het beperken van de gevolgen van een brand. Dit noemt men ook wel brandcompartimentering. Men probeert hierbij de gevolgen van een brand zoveel mogelijk tot bepaalde compartimenten te beperken zodat niet een geheel gebouw in vlammen opgaat. Een gebouw bijvoorbeeld een utiliteitscomplex wordt opgedeeld in verschillende brandcompartimenten. Dit kan een ruimte zijn of een aantal ruimten. Ook een verdieping kan als een brandcompartiment worden beschouwd.