Wat is brandcompartimentering?

Brandcompartimentering is het beperken van een brand tot een ruimte of een gedeelte van een gebouw zodat de brand in ieder geval gedurende een bepaalde periode niet verder uitslaat binnen het betreffende pand. De brandveiligheid van gebouwen is van groot belang voor de gebruikers en bewoners van het pand daarom zijn hiervoor specifieke regels en wetten bedacht en ingevoerd. Deze staan onder andere in het brandbeveiligingsconcept van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Bouwbesluit. Uit deze documenten blijkt dat het brandcompartiment een belangrijk middel is waarmee een uitbreiding van een brand kan worden voorkomen.

Brandcompartiment
Een brandcompartiment is een woord dat bestaat uit twee delen namelijk het woord ‘brand’  en het woord ‘compartiment’. Wat het woord brand betekend is duidelijk. Het compartiment moet misschien nader verklaard worden. Een compartiment is een afsluitbaar gedeelte of ruimte ten opzichte van een groter geheel. Een kamer zou men als een compartiment kunnen beschouwen indien deze volledig afgesloten kan worden ten opzichte van de rest van het gebouw. Dat is ook van toepassing bij een brandcompartiment. Dit is namelijk een compartiment van een gebouw dat kan afgesloten worden wanneer er brand ontstaat.

Richtlijnen voor een brandcompartiment
Zoals eerder benoemd staan er richtlijnen met betrekking tot een brandcompartiment in het brandbeveiligingsconcept van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Ook in het Bouwbesluit staan regels en richtlijnen die van toepassing zijn op een brandcompartiment. Een voorbeeld van de richtlijnen is dat een brandcompartiment minimaal 20 minuten de brand moet kunnen afschermen van de rest van het complex. Dit is echter de minimale richtlijn. Afhankelijk van het type gebouw kan men aan het brandcompartiment ook strengere eisen stellen. Mensen die zich bevinden in het compartiment waar de brand ontstaat moeten binnen een halve minuut deze ruimte kunnen verlaten en een veilige ruimte kunnen bereiken. Na ongeveer dertig seconden neemt namelijk de kans op verstikking door rook snel toe.

Brandcompartimentering vormt een belangrijk onderdeel in het bouwbesluit. Dit document bevat bouwregelgeving in de brede zin van het woord. Het compartimenteren van brand is van groot belang voor de veiligheid. Voor de meeste nieuwe gebouwen wordt de maximale oppervlakte van een brandcompartiment gesteld op 1000 m². In sommige gevallen kan men een grotere ruimte tot een brandcompartiment maken als men bijvoorbeeld een of meerdere gelijkwaardige oplossingen toepast.

Brandcompartimenten worden opgebouwd uit constructies die een weerstand hebben tegen brand. Dit wordt ook wel aangeduid met WBDBO, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. Deze constructie moet er voor zorgen dat een brand gedurende een bepaalde periode binnen een compartiment blijft. De deuren die bij dit compartiment horen moeten zelfsluitend zijn en daarnaast moeten de deuren ook gemaakt zijn van brandwerend materiaal.

Wat is een compartiment?

Een compartiment is afsluitbare ruimte binnen een voertuig, gebouw of een andere grotere ruimte. Hierbij kan men denken aan een compartiment van een trein. Een treincompartiment is een gedeelte van een trein dat afgesloten kan worden doormiddel van (schuifdeuren) en bevat stoelen een tafel of banken. Ook wordt een dashboardkastje een compartiment genoemd omdat dit een kleine afsluitbare ruimte is in een auto. Het woord compartiment is afgeleid van het Latijnse woord ‘partir’, dit Latijnse woord kan worden vertaald met  ‘verdelen’.

Waar tref je compartimenten aan?
Compartimenten komen niet alleen voor bij treinen en auto’s, ook bij schepen en boten zijn compartimenten ingebouwd. Een schip of boot is opgedeeld in verschillende gedeeltes en die gedeeltes of ruimten noemt men ook wel compartimenten. Zo is er bijvoorbeeld een compartiment waarin de motor is ingebouwd, dit is het motorcompartiment. Ook de kajuit en de slaapruimte zijn specifieke compartimenten.

Brandcompartiment
Naast de voertuigen en vaartuigen wordt het woord compartiment ook in de bouwregelgeving gebruikt. Hierbij wordt het woord compartiment gebruikt voor het beperken van de gevolgen van een brand. Dit noemt men ook wel brandcompartimentering. Men probeert hierbij de gevolgen van een brand zoveel mogelijk tot bepaalde compartimenten te beperken zodat niet een geheel gebouw in vlammen opgaat. Een gebouw bijvoorbeeld een utiliteitscomplex wordt opgedeeld in verschillende brandcompartimenten. Dit kan een ruimte zijn of een aantal ruimten. Ook een verdieping kan als een brandcompartiment worden beschouwd.