Wat is een assessment en waarvoor wordt een assessment gebruikt?

Een assessment kan een onderdeel vormen van een sollicitatieprocedure. Sommige grote bedrijven gebruiken dit beoordelingsprogramma om een beeld te krijgen van de vaardigheden en competenties van sollicitanten. Kandidaten moeten een assessment doorlopen tijdens een sollicitatie. Daarnaast vinden meestal meerdere gesprekken plaats op basis van het cv, de sollicitatiebrief en wordt ook de uitslag van het assessment geëvalueerd in een gesprek. Sommige bedrijven hebben voldoende expertise om zelf assessments af te nemen. Verschillende bedrijven die deze expertise niet hebben besteden assessments meestal uit aan gespecialiseerde adviesbureaus.

Wat betekend assessment?
Het woord ‘assessment’ kan letterlijk worden vertaald met beoordeling en schatting. Het woord assessment lijkt daarmee op de Engelse uitdrukking ‘to assess’, dit betekent inschatten of inschatting. Dit is in feite ook wat met een assessment wordt gedaan namelijk een inschatting maken van de kwaliteiten en capaciteiten van de persoon die het assessment heeft gemaakt. hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende ‘instrumenten’. Deze instrumenten worden gebruikt om een multidimensionaal beeld te krijgen van de persoon. Met multidimensionaal wordt bedoelt dat de er beeld van de kandidaat wordt gevormd op basis van diverse perspectieven. Het doel van een assessment is een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van een kandidaat zodat de geschiktheid van de kandidaat voor een bepaalde functie goed beoordeeld kan worden.

Waaruit bestaat een assessment?
Een assessment bestaat uit verschillende onderdelen. De onderdelen van een assessment kunnen zeer divers zijn. Zo kan een assessment bestaan uit verschillende testen waarmee het karakter en de vaardigheden van de kandidaat in kaart kunnen worden gebracht. Daarnaast kunnen ook praktijksituaties worden nagebootst in simulaties. Dit kan onder andere doormiddel van rollenspellen. Doormiddel van rollenspellen worden gesprekken en situaties nagespeeld door acteurs. De deelnemer zal tijdens het rollenspel zijn of haar vaardigheden moeten tonen door adequaat de handelen en te anticiperen op de rollen die de acteurs spelen.

De opbouw van een assessment kan net als de inhoud van het assessment verschillen per bedrijf en per beroepsgroep. Commerciële medewerkers krijgen een ander assessment dan medewerkers die werkzaamheden moeten uitvoeren in een backoffice. Luchtverkeersleiders worden op een andere manier getest dan vliegers. De vorm en inhoud van assessment wordt aangepast aan de vaardigheden die van de persoon worden verlangd.

Een assessment kan ook bestaan uit gesprekken met één of meerdere psychologen die het karakter van de kandidaat in kaart proberen te brengen. Het karakter of de persoonlijkheid is bij bepaalde functies van groot belang. Hierbij kan gedacht worden aan functies waarin stressbestendigheid en de-escalerend optreden van groot belang zijn. Deze functies worden onder andere uitgeoefend in de beveiligingsbranche, de politie of bij defensie. Potentiële werknemers voor deze organisaties moeten goed kunnen omgaan met geweld en moeten daarnaast ook regelmatig op de juiste manier geweldsmiddelen gebruiken. Het spreekt voor zich dat er tijdens een assessment voor deze organisaties veel aandacht wordt besteed aan het karakter van de kandidaat en zijn of haar emotionele stabiliteit.

Hoe kun je jezelf voorbereiden op een assessment?
Het voorbereiden op een assessment is meestal mogelijk doormiddel van het bezoeken van internetsites en het lezen van boeken over bepaalde onderwerpen die bij het assessment aan de orde kunnen komen. Het is echter niet altijd mogelijk om je goed voor te bereiden op een assessment. De inhoud van sommige assessments wordt niet van te voren aan de kandidaten duidelijk gemaakt.

Een kandidaat kan zich in die gevallen alleen maar voorbereiden door zich te verdiepen in het bedrijf en de vaardigheden en competenties die worden gevraagd in de vacature. In de meeste gevallen zal tijdens het assessment met name gekeken worden naar de competenties die in het functieprofiel van de vacature zijn benoemd. Een goede zelfanalyse zou een goede voorbereiding kunnen vormen voor het assessment. Doormiddel van een zelfanalyse krijgt iemand een goed beeld van zijn of haar eigen competenties en vaardigheden. Dit beeld kan nuttig zijn bij de deelname aan het assessment.

Naast zelfkennis is het ook belangrijk dat de kandidaat zich goed voorbereid op het type bedrijf waar het assessment voor wordt gehouden. Hierbij kan onder andere worden gekeken naar de cultuur binnen het bedrijf en de sfeer die daar heerst. Is het bijvoorbeeld een zakelijk bedrijf of heerst er een informele sfeer?

Wat is de waarde van een assessment?
Over de waarde van een assessment zijn de meningen verdeeld. Sommige bedrijven hechten een grote waarde aan assessments en maken gebruik van speciale assessmentbureaus voor het vormgeven en uitvoeren van assessments. De uitslag van assessments worden door het ene bedrijf als doorslaggevend beschouwd terwijl een ander bedrijf de uitslagen meer ziet als een indicatie van iemand zijn of haar kwaliteiten. Een assessment kan in dat geval worden gebruikt als toetsingselement voor de vaardigheden van iemand tijdens de rest van de sollicitatieprocedure. Er zijn ook bedrijven die vooral de indrukken uit de sollicitatiegesprekken belangrijk vinden.

Het is ook belangrijk dat een assessment goed is opgesteld. Veel assessments maken gebruik van een scoresysteem om een indicatie te geven van de kwaliteiten van de medewerker. De uitslagen van de scoresystemen sluiten niet altijd aan op de beeldvorming die naar voren komt uit de sollicitatiegesprekken. Dit kan voor verwarring zorgen tijden de sollicitatieprocedure. Er kan een discussie ontstaan welk aspect van de sollicitatieprocedure belangrijker is het assessment of de overige elementen van de sollicitatieprocedure zoals de sollicitatiegesprekken.