Wat is het KAM-zorgsysteem en waarvoor wordt dit systeem gebruikt?

De afkorting KAM staat voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Dit zijn belangrijke aspecten voor de moderne bedrijfsvoering. Sommige bedrijven hebben een KAM-coördinator die fulltime verantwoordelijk is voor KAM, andere bedrijven hebben medewerkers in dienst die KAM als nevenfunctie hebben. Zeer grote bedrijven maken gebruik van een complete KAM afdeling voor de ontwikkeling, controle en bijsturing van het KAM-zorgsysteem. Dit systeem is de basis voor een bedrijf op het gebied van KAM.

Hoe komt een KAM-zorgsysteem tot stand?
Een KAM-coördinator zal een KAM-zorgsysteem moeten opzetten binnen een bedrijf als dat nog niet aanwezig is. Zodat het KAM-zorgsysteem geïmplementeerd is zal de KAM-coördinator dit systeem moeten beheersen. Het KAM-zorgsysteem zal echter voortdurend geoptimaliseerd en verbeterd moeten worden om aan de steeds strengere eisen te voldoend op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu.

Eisen aan een KAM-zorgsysteem
Deze eisen staan onder andere in de Arbowetgeving en de milieuwetgeving. Het naleven van deze wetten is verplicht, daarom is een goed KAM-zorgsysteem noodzakelijk voor een bedrijf. Verder zijn er ook specifieke eisen op het gebied van Arbo en milieu die door verschillende partijen worden gesteld aan het bedrijf en de bedrijfsvoering. Hierbij kan gedacht worden aan de wensen van klanten en potentiële opdrachtgevers die alleen producten en diensten willen aanschaffen bij bedrijven die verantwoord met milieu en veiligheid omgaan. Ook het personeel kan een grote invloed hebben op het gebied van veilig werken.

Een KAM-coördinator houdt rekening met deze invloeden en zorgt er voor dat het KAM-zorgsysteem zo wordt vormgegeven dat het systeem gestalte geeft aan de wet en regelgeving en de wensen van belangrijke betrokkenen op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu.

KAM-zorgsysteem is dynamisch
Het KAM-zorgsysteem is niet statisch maar dynamisch omdat het voortdurend aangepast moet worden aan de veranderende wetten en richtlijnen. Ook moet het KAM-zorgsysteem oplossingen bieden voor calamiteiten. Ongelukken moeten voorkomen worden. Wanneer er onverhoopt toch ongelukken gebeuren moet het KAM-zorgsysteem duidelijk aangeven wie verantwoordelijk is voor de bedrijfshulpverlening en de eventuele ontruiming van het pand. Door een effectief calamiteitenplan kunnen de schadelijke effecten van ongelukken worden beperkt. 

Een KAM-zorgsysteem maakt inzichtelijk welke activiteiten uitgevoerd moeten worden. Dit gebeurd in een duidelijk planmatig overzicht. Het KAM-zorgsysteem is een duidelijk beleid dat zijn uitwerking heeft op de overige bedrijfsprocessen in de organisatie. Ondanks dat zullen de activiteiten regelmatig geëvalueerd worden. Hierbij wordt getoetst of de activiteiten wel het gewenste effect hebben en voldoende nut hebben voor het KAM-beleid van de organisatie. Indien nodig worden de activiteiten verbeterd of geoptimaliseerd. Hierdoor voldoet het KAM-zorgsysteem altijd aan de moderne eisen en wetgeving.