Wat is Smecoma en wat zijn Smecoma opleidingen?

Smecoma is een afkorting die voluit geschreven wordt als: Stichting voor vakopleidingen voor het smeden-, constructie-en machine-reparatiebedrijf. In het verleden werden verschillende Smecoma opleidingen aangeboden. Deze opleidingen waren op het niveau van middelbaar beroepsonderwijs. Op veel cv’s staan Smecoma opleidingen. Deze opleidingen werden aan het einde van de twintigste eeuw door leerlingen gevolgd in de techniek. De meeste Smecoma opleidingen waren praktijkgerichte vakopleidingen er waren echter ook Smecoma opleidingen die gericht waren op bedrijfsvoering in de metaal.

Er werden verschillende Smecoma opleidingen aangeboden aan het einde van de twintigste eeuw. Deze opleidingen waren allemaal gericht op beroepen binnen de metaaltechniek en werktuigbouwkunde.

  • Smecoma Monteur landbouwwerktuigen primair
  • Smecoma Monteur landbouwwerktuigen voortgezet
  • Smecoma Monteur landbouwtrekkers
  • Smecoma 1ᵉMonteur Landbouwtrekkers
  • Smecoma Landbouwsmidsbedrijf
  • Smecoma Cursus Constructiewerken – lassen
  • Smecoma Vakbekwaamheid metaalbewerking
  • Smecoma Bedrijfsvoering metaalnijverheid

Smecoma opleidingen werden over het algemeen ingedeeld in aspirantopleidingen. Dit waren aankomende vakkrachten. Daarnaast waren er Smecoma gezelopleidingen. Dit waren leerlingen die leerden een beroep zelfstandig uit te voeren. De term gezel werd ook gebruikt in de Middeleeuwen in de Gildestructuur. Een leermeester leidde  een gezel op tot een volwassen vakman.

Tegenwoordig worden Smecoma opleidingen niet meer aangeboden. In plaats daarvan zijn er verschillende andere bedrijfsopleidingen en vakopleidingen. Er zijn diverse instanties die pleiten voor meer praktijkgerichte vakopleidingen.  De leermeester gezelstructuur zou volgens sommigen de beste leerstructuur zijn voor technische vakopleidingen. Verschillende opleidingsinstituten hebben deze structuur ingevoerd. De leermeester gezelstructuur zorgt er voor dat leerlingen door een ervaren vakkracht worden opgeleid. Hierdoor leren ze praktijkkennis en vakbekwaamheid. Dit is belangrijk want alleen theoretische kennis is onvoldoende om een technisch vak goed uit te voeren.