Solliciteren draait om flexibiliteit en aanpassen

Er zijn verschillende redenen waarom iemand gaat solliciteren. Het kan zijn dat iemand werkloos is geworden omdat de werknemer of werkneemster zijn of haar baan is kwijtgeraakt door een ontslagprocedure of dat de functie verdwijnt omdat het bedrijf moet saneren of bezuinigen. Ook is het mogelijk dat het bepaalde tijd contract van werknemers niet wordt verlengd omdat de werkgever onvoldoende zicht heeft op de werkzaamheden in de toekomst. Deze redenen zorgen er voor dat een medewerker gedwongen is om op zoek te gaan naar ander werk.

Het kan ook zijn dat iemand vrijwillig op zoek gaat naar een baan. Hierbij kan gedacht worden aan studenten die overwegen om eerder aan het werk te gaan en hun opleiding stop te zetten of verder te gaan in een BBL traject bij een bedrijf. Daarnaast zijn er werknemers die de werksfeer of de uitdaging bij hun huidige werkgever missen en daarom zich voorzichtig gaan oriënteren op de arbeidsmarkt en de daarin aanwezige vacatures.

De redenen om te solliciteren verschillen per persoon. Voor de een is het noodzaak en voor de ander is het een kans om een betere functie te bemachtigen met gunstiger arbeidsvoorwaarden. Wat de reden van het solliciteren ook zijn, solliciteren draait om flexibiliteit en aanpassen.

De perfecte functie bestaat niet
De kans dat iemand de perfecte functie vindt is gering omdat een functie en de inhoud daarvan gekoppeld zijn aan verschillende factoren. Allereerst kan de titel van een functie verschillend worden uitgelegd. Zo verstaan sommige bedrijven onder een lasser iemand die kan tekening lezen en kan samenstellen. Andere bedrijven kunnen onder een lasser verstaan dat een lasser alleen maar bezig is met productiematig laswerk in slechts een aantal lasposities. De functietitels geven daardoor verwarring. Daarom proberen veel bedrijven en uitzendbureaus zo helder mogelijk in de functieomschrijving aan te geven wat ze zoeken. Hoewel in de meeste gevallen veel zorg wordt besteed aan de formulering van de functieomschrijving komt het regelmatig voor dat de functieomschrijving positiever lijkt dan de werkelijkheid. Zo kan een sollicitant de indruk hebben dat hij of zij op de perfecte functie solliciteert terwijl, na een succesvolle sollicitatieprocedure en na een paar maanden gewerkt te hebben, blijkt dat de functieomschrijving helemaal niet overeenkomt met de praktijk. Ook is het mogelijk dat de functieomschrijving grotendeels overeenkomt met de praktijk maar de collega’s en de sfeer van het bedrijf valt tegen. Dan kunnen werknemers het gevoel krijgen dat ze weer moeten gaan solliciteren om alsnog de perfecte functie te vinden.

Waarom is flexibiliteit belangrijk bij solliciteren?
De perfecte baan bestaat niet. Aan elke functie kleven voor en nadelen. Er is één troost: de perfecte medewerker bestaat ook niet. Bedrijven en medewerkers maken allebei fouten en weten dat ook van elkaar. De vraag is natuurlijk in hoeverre men dat van elkaar accepteert. Men zal een flexibele houding naar elkaar moeten aannemen en duidelijk grenzen moeten aangeven van acceptabel gedrag en onacceptabel gedrag. Wat zijn de wederzijdse wensen en wat zijn de overeenkomsten daar tussen? Het antwoord op dit aftastproces begint in feite al bij de sollicitatieprocedure. In deze procedure bekijkt het bedrijf of de medewerker geschikt is voor de functie en bekijkt de medewerker of hij of zij het bedrijf en functie vindt passen bij zijn of haar ambities.

Als een sollicitant zich strikt houdt aan bepaalde arbeidsvoorwaarden of taken die in een functie naar voren moeten komen is dat natuurlijk zijn of haar goed recht. Wanneer echter een groot eisenpakket voor de sollicitant vast staat en als ‘breekpunt’ wordt beschouwd, zorgt dat er voor dat de kansen op werk voor hem of haar aanzienlijk worden verkleind. Bedrijven zijn meestal niet bereid om een sollicitant aan te nemen die star is in de onderhandeling over de arbeidsvoorwaarden of de invulling van de functie. Naarmate een sollicitant zijn positie op de arbeidsmarkt steviger is kan natuurlijk het eisenpakket wel worden vergroot. In crisistijd zijn er echter weinig bedrijven die moeilijk aan geschikt personeel kunnen komen. Bedrijven hebben vaak de keuzen uit tientallen sollicitanten. Dit zorgt er voor dat bedrijven een goede keuze kunnen maken. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de functie-eisen waaraan een sollicitant moet voldoen. Karaktereigenschappen en competenties vormen in toenemende mate een belangrijk onderdeel van de sollicitatieprocedure. De competentie flexibiliteit is voor bedrijven van groot belang. Omdat bedrijven zich voortdurend moeten schikken naar de wensen van hun klanten moet het personeel ook een flexibele houding aannemen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Producten en diensten moeten namelijk worden aangepast op de wensen van de klant en de markt. Hierbij komt het woord aanpassen naar voren. In de volgende alinea wordt het belang van aanpassen genoemd tijdens de sollicitatie.

Waarom is aanpassen belangrijk bij solliciteren?
Met het woord ‘aanpassen’ wordt iets anders bedoelt als het woord ‘flexibiliteit’. Wanneer iemand flexibel is heeft hij of zij in een sollicitatieprocedure een bereidheid om verschillende werkzaamheden uit te voeren en onder verschillende arbeidsvoorwaarden werkzaamheden te verrichten. Bij aanpassen gaat men een stap verder. Hierbij past een sollicitant zich aan bij het bedrijf. De wensen van het bedrijf worden hierin in belangrijke mate vooropgesteld. Veel sollicitanten vinden het woord ‘aanpassen’ klinken alsof ze daarmee hun vrijheid verliezen. Dit is echter niet het geval. Een sollicitant is vrij om te kiezen of hij of zij wel of niet voor een bepaal bedrijf of bepaalde functie wil gaan werken. Omdat bedrijven voortdurend onder druk staan door de wensen van klanten en de politieke en macro-economische ontwikkelingen zullen bedrijven zich moeten aanpassen aan hun omgeving. Deze omgeving is de markt. Ook de arbeidsmarkt is een markt. Deze markt draait net als alle markten om vraag en aanbod. Wanneer er een groot aanbod van personeel op de arbeidsmarkt ontstaat en de vraag van bedrijven naar personeel gering is, komen sollicitanten in een lastige positie terecht. Zij zullen zich ook moeten aanpassen aan de markt. Dit houdt in dat ze hun eisenpakket moeten aanpassen zodat ze daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Moet je dan op alle functies solliciteren?
Het heeft geen zin om op alle functies te solliciteren om eenvoudigweg werk te bemachtigen. Daar wordt en sollicitant maar ook een bedrijf niet gelukkig van. Een sollicitant moet doelgericht te werk gaan en zijn of haar waarde op de arbeidsmarkt goed inschatten. Hiervoor is het belangrijk dat er een duidelijke cv wordt geschreven en een sollicitatiebrief die een bedrijf er van kan overtuigen dat de medewerker een bewuste keuze heeft gemaakt voor het bedrijf en de functie. De termen aanpassen en flexibiliteit komen aan de orde wanneer iemand zijn of haar cv wel aansluit bij een vacature maar de werkzoekende toch besluit om niet solliciteren omdat één of enkele aspecten van de functie voor twijfel zorgen. In dat geval is solliciteren toch verstandig. Tijdens de sollicitatieprocedure en de gesprekken die daar bij horen kan een sollicitant altijd de twijfel bespreekbaar maken. Er zijn vaak oplossingen mogelijk zolang een sollicitant aan een groot deel van de harde functie-eisen kan voldoen. Met een flexibele houding en een bereidheid om je aan te passen kun je ver komen op de arbeidsmarkt.