Solliciteren, is het gras altijd groener bij de buren?

Veel mensen denken dat het gras groener is bij de buren. Ze kijken naar hun eigen positie en denken dat iemand anders een betere positie heeft en worden daardoor jaloers of onrustig. Deze jaloezie en onrust vormt de basis voor veel mistanden op de arbeidsmarkt. Werknemers denken dat in andere bedrijven geen problemen of minder problemen aanwezig zijn en dat de werksfeer bij andere bedrijven beter is. Deze conclusie trekken ze vaak op basis van weinig informatie en geruchten. Toch kunnen de gevolgen van hun keuze om ergens anders te gaan solliciteren groot zijn. Ze nemen afscheid van hun huidige werkgever en gaan er vanuit dat ze het beter krijgen. Dit kan niemand deze werkzoekenden echt garanderen.

Geen weg terug
De werkgever waar ze afscheid van hebben genomen is vaak niet bereid om de vertrekkende werknemers weer aan te nemen wanneer deze werknemers spijt hebben van hun keuze. Sommige bedrijven noemen werknemers die vertrekken naar andere bedrijven om er beter van te worden gekscherend ‘goudzoekers’. Net als de goudkoorts kan hebzucht en eigenbelang er voor zorgen dat mensen koortsachtig op zoek gaan naar ander werk en overhaaste beslissingen nemen. Voor een bedrijf is het meestal niet interessant om werknemers die de organisatie uit eigen initiatief hebben verlaten op een later moment weer aan te nemen. Werkgevers zijn bang dat dit een verkeerd signaal naar de werkvloer geeft. Andere werknemers kunnen ook hun heil elders proberen te zoeken, omdat ze weten dat de werkgever ze toch weer zal aannemen als de carrièrestap voor de werknemer minder gunstig blijkt te zijn geweest.  

Overleg met de werkgever
In de praktijk komt het weinig voor dat werknemers in overleg treden met hun werkgever wanneer ze de uitdaging missen op het werk of ontevreden zijn over de arbeidsvoorwaarden. Vaak doen medewerkers dit overleg alleen in collectief verband of in samenwerking met de bond. Deze samenwerkingsverbanden komen over het algemeen op voor grotere groepen werknemers. Wanneer een individu zijn of haar positie wil verbeteren zal deze echter ook de moed moeten hebben om met leidinggevenden hierover in gesprek te gaan. Hierdoor kunnen misstanden worden verholpen en kan in overleg gekeken worden naar mogelijkheden om een medewerker meer uitdaging te bieden. Bedrijven staan vaak niet met lege handen. Doormiddel van opleidingstrajecten en horizontale of verticale doorstroming zijn er binnen veel bedrijven mogelijkheden om een medewerker meer uitdaging te bieden.

Bedrijven zijn bereid om te investeren in medewerkers die goed functioneren. Een medewerker die uitstekend functioneert is voor een bedrijf een belangrijke pijler waarop de organisatie is gebouw. Bedrijven vinden het onprettig wanneer deze medewerkers het bedrijf verlaten omdat ze een hoop kennis en soms ook een aantal klanten meenemen. Dit zorgt er voor dat een bedrijf weer nieuwe medewerkers moet aannemen. De sollicitatieprocedure en het missen van een ervaren kracht kan een bedrijf veel tijd en geld kosten. Voor een medewerker die zonder overleg het bedrijf gaat verlaten hebben veel bedrijven geen begrip. Dit kan tot gevolg hebben dat de medewerker een negatief gevoel achter laat en daarmee ook een negatieve referentie. Deze negatieve referentie kan er voor zorgen dat de vertrekkende medewerker tijdens zijn sollicitatie bij een ander bedrijf wat uit te leggen heeft. Daarom is het belangrijk dat een medewerker die zich onprettig voelt in zijn of haar functie dit altijd duidelijk kenbaar maakt bij de werkgever.

Hoe treed ik in overleg met mijn werkgever?
Er zijn verschillende momenten waarop een medewerker in overleg kan treden met een werkgever. Het is belangrijk dat dit overleg gebeurd in een vertrouwelijke sfeer. Zowel de medewerker als de leidinggevende van het bedrijf moet zich op zijn of haar gemak voelen. Daarom is het niet handig om in bijzijn van collega’s aan een leidinggevende om loonsverhoging of een opleiding te vragen. Wanneer de leidinggevende echter druk is met het oplossen van problemen of het overleggen met klanten is het ook verstandig om even te wachten met bespreken van je wensen.

Het beste kan gekozen worden voor een rustig moment. Vraag de leidinggevende van te voren wanneer je even langs kunt komen en bereid je goed voor op wat je wilt gaan zeggen. Dit overleg kan het beste persoonlijk plaatsvinden en niet via de mail of per telefoon.

Het voorbereiden op een gesprek met de werkgever is van groot belang. Een valkuil hierbij is dat werknemers naar andere gaan wijzen en zeggen: “hij of zij heeft het ook een hoger salaris”

of “waarom mag hij of zij wel een opleiding doen en ik niet”. Hierdoor wordt een leidinggevende in de verdediging gedrukt. Dit is voor een leidinggevende niet prettig en sommige leidinggevenden kiezen dan de aanval en benoemen je slechte eigenschappen om daarmee aan te geven dat hun keuze om iemand anders iets te gunnen gerechtvaardigd was.

Hoe bereid je jezelf dan wel goed voor op een gesprek met een werkgever? Het antwoord hierop is: ‘ga uit van je eigen kracht!’ Laat aan een bedrijf merken dat je goed functioneert en dat je graag je meerwaarde voor het bedrijf wilt vergroten door een opleiding te volgen of een traject in te gaan waarmee je een hogere functie met meer verantwoordelijkheid wilt dragen. Er zijn maar weinig bedrijven die een gemotiveerde medewerker niet ondersteunen bij zijn of haar wensen om meer voor de organisatie te betekenen. De meeste organisaties vinden het geweldig als een medewerker bereid is om te groeien in de functie of het bedrijf. Dit moet vooral tijdens het gesprek met de leidinggevende naar voren komen. Door een positieve indruk en een positief gesprek zal de leidinggevende een goed gevoel aan het gesprek overhouden en aan jou als personeelslid. Dit kan er voor zorgen dat je wensen eerder gehonoreerd worden dan wanneer je het gesprek op een verwijtende toon gaat voeren.

Hoe groen is het gras eigenlijk bij de buren?
Tot slot nog de vraag: ‘hoe groen is het gras eigenlijk bij de buren?’ Dit is een goede vraag om jezelf te gaan stellen wanneer je om je heen kijkt naar ander werk. Veel bedrijven tonen zich in de media succesvol en dragen zelfs aan hun medewerkers op om in hun vrije tijd positief over het bedrijf te vertellen. Daarnaast zijn er veel medewerkers die op verjaardagsfeesten, op de sportclub of in het weekend in de kroeg lopen op te scheppen over hun werk en arbeidsvoorwaarden. Deze medewerkers vinden het fijn om bewondert te worden maar schetsen niet altijd de werkelijkheid. Opscheppers benoemen vaak niet de negatieve kanten van hun werk en die kunnen op zijn minst ontgoochelend zijn.

Ook de vacatures in kranten, tijdschriften en op internet zijn niet altijd vacant. Sommige bedrijven gebruiken de vacatures om de indruk te wekken dat ze het druk hebben en succesvol zijn. Ze laten af en toe een sollicitant op gesprek komen en wijzen deze vervolgens af om twijfelachtige redenen. Hierdoor kunnen ze een goed zicht krijgen op de mensen die werk zoeken zonder daadwerkelijk iemand aan te nemen. Daarnaast is het plaatsen van vacatures voor bedrijven meestal goedkoper dan het plaatsen van reclame in kranten en tijdschriften.

Bedrijven zullen er alles aan doen om hun ‘vuile was’ binnen te houden. Veel bedrijven houden hun problemen binnen hun muren en laten naar buiten toe niets merken. Dit gaat zelfs zo ver dat leidinggevenden belangrijke informatie over het voortbestaan van het bedrijf niet vertellen aan hun medewerkers omdat ze bang zijn dat de medewerkers massaal zullen vertrekken. Naar buiten toe kunnen ook deze bedrijven heel succesvol ogen. Ze kunnen zelfs (tijdelijke) vacatures hebben. Niet lang daarna kunnen grote problemen ontstaan en kan het bedrijf worden verkocht, gefuseerd, gesaneerd of failliet worden verklaard. Vanuit medewerkers wordt dan vaak de terechte klacht geuit: “we zagen het niet aankomen”. Het gras blijkt zelden groener te zijn bij de buren.

Dan maar grassprietjes tellen?
Je kunt inderdaad gaan overwegen om de grassprietjes te tellen van het gras van het bedrijf waar je werkt. Ga goed na wat de voordelen zijn en nadelen van het bedrijf waar jij je werkzaamheden verricht. Kijk goed of je zelf wat aan de ‘verdroogde’ grassprietjes van het grasveld kunt doen. Soms moet je die grassprietjes zelf water geven door meer te investeren in je werk of je collega’s. wanneer het bedrijf klaar staat met een gasmaaier om haar grasveld te saneren is het wel verstandig om, na overleg met je leidinggevende en eventueel de vakbond, om je heen te kijken naar ander werk. Wees ook hierin voorzichtig want de kans bestaat dat je dan niet meer in aanmerking kunt komen voor een sociaal plan of een outplacement traject.