Veilig werken langs het spoor en Toegang tot het spoor

Werken op of aan het spoor brengen risico’s met zich mee. Dit heeft niet alleen te maken met de mogelijkheid dat werknemers door treinverkeer in gevaarlijke situaties kunnen komen, ook het spoor zelf en de bovenleiding kunnen voor onveilige situaties zorgen wanneer er verkeerd mee wordt omgegaan. Daarom krijgen medewerkers die ingezet worden om aan en om het spoor te werken verschillende veiligheidscursussen. Deze cursussen zijn verplicht omdat een bedrijf hiermee de medewerkers op de hoogte brengt van de gevaren die verbonden zijn aan de werkzaamheden.

Veiligheid langs het spoor
Medewerkers die ingezet worden om langs het spoor werkzaamheden te verrichten moesten hiervoor een cursus Veiligheid langs het spoor volgen. Na het behalen van een cursus Veiligheid langs het spoort ontving de deelnemer een certificaat. Met dit certificaat kon de medewerker aantonen dat hij of zij op de hoogte is van de veiligheidsaspecten die aan de orde komen bij werkzaamheden langs het spoor. Ook werd tijdens de cursus Veiligheid langs het spoor aandacht besteed aan gevaarherkenning en het dragen van de juiste veiligheidskleding. “Veiligheid langs het spoor” is inmiddels vervangen door “Toegang tot het spoor”.

Toegang tot het spoor
Per januari 2013 is “Veiligheid langs het spoor” vervangen door een andere cursus. De nieuwe cursus is “Toegang tot het spoor”. Bij het programma van deze cursus zijn de huisregels van ProRail het uitgangspunt. Hierbij wordt aandacht besteed aan verschillende aspecten die bij werken op en rond het spoor aan de orde komen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn de toegang tot het spoor, beschermingsmiddelen, veiligheid en de controle daarop.

Veilig werken langs het spoor
Omdat bij Toegang tot het spoor een aantal veiligheidsaspecten niet aan de orde kwam is er een e-learningprogramma ‘Veilig werken op het spoor’ opgesteld. Deze cursus vervangt de cursus Toegang tot het spoor niet maar vormt er een aanvulling op. Bij Veilig werken langs het spoor wordt ook aandacht besteed aan gevaarherkenning, persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidstaken, risico op elektrocutie en andere zaken die van belang zijn wanneer iemand langs het spoor werkt.