Cursus Veilig Hijsen, voor wie is het bedoelt?

Wanneer personeelsleden gebruik maken van hijs- en hefwerktuigen is het belangrijk dat ze goed weten hoe deze machines bedient moeten worden en welke veiligheidsaspecten hierbij aan de orde komen. Het verplaatsen van (zware) lasten brengt risico’s met zich mee. Wanneer de last niet goed is aangeslagen kan deze naar beneden vallen en materiele en immateriële schade veroorzaken. Dit moet worden voorkomen. Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht alles in het werk te stellen om een veilige werkplek aan hun medewerkers te garanderen. Een duidelijke instructie over het veilig gebruiken van hijs- en hefwerktuigen is daarom verplicht wanneer medewerkers gebruik maken van deze werktuigen. Een werkgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van deze instructies. Hij kan er voor kiezen om de instructies door een opleidingsinstituut te laten uitvoeren. Een opleidingsinstituut heeft hiervoor de benodigde ervaring en theoretische kennis en is daarnaast een externe partij waardoor de waarde van de opleiding en het te behalen certificaat wordt vergroot.

Wat leer je op een cursus Veilig Hijsen?
De opleiding Veilig Hijsen kan zowel bij het bedrijf zelf als bij het opleidingsinstituut worden gehouden. Het opleidingsinstituut en het bedrijf moeten daarvoor wel een geschikte theorieruimte hebben en daarnaast ook over de mogelijkheid beschikken om in de praktijk met diverse hijs- en hefwerktuigen te oefenen. Het theoretische gedeelte van de opleiding Veilig Hijsen gaat onder andere over de Arbowet en de regels die daaruit van toepassing zijn op veiligheid op de werkplek. Daarnaast wordt informatie verstrekt over hijswerktuigen en het Behandelen van lasten. Ook de maximale werkbelasting van hijs- en hefwerktuigen komt aan de orde zodat medewerkers weten welk gewicht maximaal met deze  werktuigen kan worden verplaatst.  Daarnaast wordt aandacht besteed aan aanslagmateriaal,  kabels en hijsbanden en de manier waarop lasten daaraan of daarin kunnen worden bevestigd. In het praktijkgedeelte wordt daadwerkelijk met diverse hijs- en hefwerktuigen geoefend. Hierbij worden de veiligheidsaspecten ook weer benoemd en wordt aangegeven hoe werknemers zich daar het beste aan kunnen houden. De cursus Veilig Hijsen kan een hele dag duren of enkele dagen. Dit is afhankelijk van de faciliteiten die door het bedrijf en het opleidingsinstituut worden geboden.

Geldigheid Veilig Hijsen
Deelnemers moeten na het volgen van het theoriegedeelte en het praktijkgedeelte van de opleiding Veilig Hijsen een examen doen. Dit examen is zowel schriftelijk als in de praktijk. Na het afronden van beide examenonderdelen ontvangt de deelnemer een certificaat: Veilig Hijsen. Dit certificaat is vijf jaar geldig. Natuurlijk is het certificaat geen garantie dat de medewerker niet betrokken kan raken bij ongevallen. Daarom moet in de praktijk gewerkt worden conform de richtlijnen uit de opleiding. Daarnaast moet de medewerker altijd om zijn of haar eigen veiligheid en de veiligheid van de collega’s denken wanneer er lasten worden verplaatst doormiddel van  hijs- en hefwerktuigen. Wanneer het certificaat Veilig Hijsen verlopen is zal de medewerker, wanneer deze in de toekomst hijs- en hefwerktuigen blijft gebruiken, opnieuw het certificaat moeten behalen.