Veilig werken met de Hoogwerker wat kan ik er mee?

Een werkgever heeft de plicht om zorg te dragen voor de veiligheid op de werkplek. Daarnaast is een werkgever verplicht om de werknemers te instrueren over het bedienen van machines op een veilige en verantwoorde manier. Een voorbeeld van een instructie die veel voorkomt in de techniek is een heftruckcursus die behaald kan worden met een certificaat. Door de medewerker een certificaat te laten behalen kan een bedrijf aantonen aan de Arbeidsinspectie dat ze aan haar plicht om de medewerkers zorgvuldig te instrueren gehoor heeft gegeven. Ook voor het veilig gebruik van hoogwerkers kunnen medewerkers een certificaat behalen.

Wat is een hoogwerker
Een hoogwerker is een algemene naam voor toestellen die gebruikt worden om monteurs veilig te laten werken aan hoger gelegen constructies en installaties. Een hoogwerker brengt personeel in een bak naar boven doormiddel van een hydraulische arm. Deze arm kan op verschillende plaatsen scharnieren waardoor de machine compact ‘in elkaar gevouwen’ kan worden. Hoogwerkers worden in de techniek veel toegepast in de staalconstructie, de bouw en de industrie. Hoogwerkers zijn meestal op wielen (soms op rupsbanden) gezet en voorzien van een motor zodat ze goed verplaatst kunnen worden. De aandrijving vindt plaats doormiddel van dieselmotor of een elektromotor. Daarnaast zijn der hoogwerkers die gebruik maken van gas of elektrische stroom. Ook een combinatie van een accu en diesel komt ook voor bij heftrucks.

Waarom Veilig werken met een Hoogwerker?
Met een hoogwerker kunnen ongelukken gebeuren. Deze ongelukken zijn in ongeveer tachtig procent van de gevallen te wijten aan het verkeerd en onveilig, gebruik maken van de hoogwerker door de gebruiker. Mechanisch en elektrisch zijn de meeste hoogwerkers in Nederland wel in orde want ze worden daarvoor periodiek gecontroleerd, als het goed is. De gebruikers vormen de belangrijkste factor om het aantal ongevallen naar beneden te brengen. Daarom moeten medewerkers die gebruik maken van een hoogwerker daarvoor een goede training krijgen waarbij naast het bedienen van de hoogwerker ook aandacht wordt besteed aan de veiligheid. Werkgevers zijn verplicht om medewerkers een deugdelijke hoogwerkeropleiding te bieden.

Wat leer je op een hoogwerkeropleiding?
Er zijn verschillende opleidingsinstituten in Nederland die hoogwerkeropleidingen aanbieden. Tijdens een hoogwerkeropleiding leren deelnemers een hoogwerker veilig te gebruiken. Hierbij leren ze daadwerkelijk een hoogwerker te bedienen in een grote loods of ander overdekt gebouw. Daarbij is aandacht voor verschillende modellen en krachtbronnen. Ook wettelijke bepalingen, keuring en veiligheidseisen  komen aan de orde. Daarnaast wordt uitgelegd hoe gehandeld dient te worden bij windbelasting en noodsituaties. Een hoogwerker certificaat is afhankelijk van het opleidingsinstituut en de kennis en ervaring van de deelnemer in één dag te halen. Het is ook mogelijk om de cursus in meerdere dagen te behalen.

Geldigheid Veilig werken met de Hoogwerker
Een hoogwerkercertificaat is gebonden aan één persoon, dit is de deelnemer die de opleiding heeft behaald. Het is belangrijk dat de deelnemer ook na het behalen van de opleiding regelmatig oefent met het werken met een hoogwerker. Wanneer de bediener van heftruck zichzelf niet fit genoeg voelt om een hoogwerker veilig te bedienen moet hij of zij dat in de praktijk ook niet doen. Het behalen van een hoogwerkercertificaat is geen garantie dat ongelukken uitgesloten zijn. Voor de veiligheid zijn een bedrijf en een medewerker beide verantwoordelijk. Een hoogwerkercertificaat, Veilig werken met de hoogwerker is 5 jaar geldig. Daarna moet een medewerker het certificaat opnieuw behalen wanneer hij of zij in de praktijk nog met hoogwerkers blijft werken.