Wat is EBITDA?

EBITDA is een Engelse afkorting die staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Deze afkorting kan men in het Nederlands letterlijk vertalen met inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill. Met de EBITDA wordt binnen het managementsegment van bedrijven en in de financiële sector onder andere de operationele kasstroom (cashflow) bedoelt. De EBITDA omvat echter meer dan de cashflow alleen, het gaat bij de EBITDA om de totale stroom van inkomsten die een onderneming ontvangt. Dit is dus de cashflow maar ook de inkomsten die bijvoorbeeld uit rente worden gehaald.

De meeste ondernemingen willen een bepaalde winst behalen of in ieder geval uit de kosten raken. Er zijn echter verschillende soorten winst. EBITDA is de brutowinst van een organisatie waarvan men de overheadkosten nog niet heeft afgetrokken. De EBITDA wordt door bedrijven en andere financiële instellingen (voornamelijk profit-organisaties) gehanteerd als een maatstaf voor de winst die de desbetreffende onderneming heeft gehaald. De kosten en opbrengsten van de financiering zitten hier echter nog niet in verwerkt.