Wat is cashflow?

Cashflow is een Engels woord dat in het Nederlands kan worden vertaald met kasstroom. De term cashflow wordt onder andere in de bedrijfseconomie gebruikt om de instroom en uitstroom van liquide middelen aan te duiden. Als men een beeld wil krijgen van de netto kasstroom dan gaat men het verschil berekenen tussen het geld dat … Read more

Wat is EBITDA?

EBITDA is een Engelse afkorting die staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Deze afkorting kan men in het Nederlands letterlijk vertalen met inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill. Met de EBITDA wordt binnen het managementsegment van bedrijven en in de financiële sector onder … Read more