Wat is EBITDA?

EBITDA is een Engelse afkorting die staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Deze afkorting kan men in het Nederlands letterlijk vertalen met inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill. Met de EBITDA wordt binnen het managementsegment van bedrijven en in de financiële sector onder … Read more

Wat is MVO of maatschappelijk verantwoord ondernemen?

MVO is een afkorting die staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is een visie op de bedrijfsvoering waarbij duurzaamheid een centrale positie inneemt daarom wordt MVO ook wel duurzaam ondernemen genoemd. In de praktijk worden MVO en duurzaam ondernemen vaak door elkaar gebruikt. Met deze termen wil men aangeven dat men in het ondernemen aandacht … Read more