Wat is cashflow?

Cashflow is een Engels woord dat in het Nederlands kan worden vertaald met kasstroom. De term cashflow wordt onder andere in de bedrijfseconomie gebruikt om de instroom en uitstroom van liquide middelen aan te duiden. Als men een beeld wil krijgen van de netto kasstroom dan gaat men het verschil berekenen tussen het geld dat het bedrijf heeft ontvangen en het geld dat een bedrijf heeft uitgegeven in een bepaalde periode.

Er kan sprake zijn van een positief en een negatief bedrag, daarom heeft men het over een positieve kasstroom en een negatieve kasstroom. Er is sprake van een positieve kasstroom als de inkomsten van een onderneming hoger zijn dan de uitgaven. Een negatieve kasstroom ontstaan wanneer de uitgaven van een onderneming hoger zijn dan de inkomsten.

De kasstroom of cashflow doet vermoeden dat het alleen gaat om geld in de kas oftewel chartaal geld. De kasstroom is echter veel breder en omvat ook giraal geld waarover een onderneming kan beschikken. De cashflow van een onderneming is belangrijke informatie voor aandeelhouders. Voor vermogensverstrekkers is vooral de EBITDA van belang.