Wat is de WSW of Wet sociale werkvoorziening?

De Wet sociale werkvoorziening wordt afgekort met WSW. De WSW is een wet in Nederland waarin is geregeld dat arbeidsgehandicapten met fysieke of mentale beperkingen alleen werkzaamheden mogen verrichten onder aangepaste arbeidsomstandigheden. Hiermee wordt bedoelt dat met de aard van de werkzaamheden en de inrichting van de werkplaats rekening is gehouden met de lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen van de desbetreffende arbeidskracht of arbeidskrachten.

Op die manier kunnen arbeidskrachten met een arbeidshandicap op een zo regulier mogelijke basis werkzaamheden verrichten die passen bij hun eigen individuele mogelijkheden en beperkingen. Men heeft het hierbij over de sociale werkvoorziening. Na 31 december 2014 behielden alleen arbeidsgehandicapten met een vast contract op de sociale werkvoorziening hun WSW arbeidsplaats. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) blijft bestaan tot de laatste Wsw’er met pensioen gaat.

Geen nieuwe WSW arbeidsplaatsen
Er komen echter geen nieuwe arbeidsplaatsen bij in de sociale werkvoorziening. Mensen die op 31 december 2014 een tijdelijk Wsw-dienstverband hadden kregen van de gemeente te horen of er sprake zou zijn van een verlenging van dit contract. Deze mensen kregen een tijdelijk contract of alsnog een vast contract. Daarnaast kon de gemeente ook beslissen om geen contract meer te verstrekken. In dat geval viel de arbeidsgehandicapte weer terug in een uitkeringspositie. Omdat er geen nieuwe arbeidsplaatsen bij komen in de sociale werkvoorziening overlegd de lokale overheid met verschillende partijen en instanties hoe ze om moet gaan met de arbeidsgehandicapten in de gemeente.

Doelstellingen van de WSW
Met de invoering van de WSW werden drie doelstellingen beoogd, dit zijn de volgende:

  • Het creëren van mogelijkheden voor arbeidsgehandicapten om  onder aangepaste omstandigheden werkzaamheden uit te voeren die passen bij de mogelijkheden waarvoor de arbeidsgehandicapte is geïndiceerd.
  • Het behouden van de arbeidsbekwaamheid van de arbeidsgehandicapte en het bevorderen van deze arbeidsbekwaamheid. De arbeidsbekwaamheid is het geheel aan kennis en vaardigheden waarover een persoon beschikt om werkzaamheden uit te voeren.
  • De laatste doelstelling is het (indien mogelijk) realiseren van een succesvolle uitstroom van de arbeidsgehandicapte naar een reguliere baan in het bedrijfsleven. De woorden ‘indien mogelijk’ staan tussen haakjes omdat het niet altijd mogelijk is om arbeidsgehandicapten te laten uitstromen op regulier werk.

WSW en de arbeidsmarkt
De Wet sociale werkvoorziening vult een bijzondere positie in op de arbeidsmarkt. De wet vormt als het ware het sluitstuk of de overgang tussen zorg en werk. Als mensen ook doormiddel van de WSW niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten op de arbeidsmarkt is er helaas geen alternatief meer voor de arbeidsgehandicapte.

Wsw-indicatie
Werknemers die in de sociale werkvoorziening te werk worden gesteld hebben een Wsw-indicatie nodig. Met deze indicatie wordt duidelijk wat hun arbeidsbeperkingen precies zijn zodat daarmee rekening gehouden kan worden. mensen met een Wsw-indicatie gaan dikwijls aan de slag op een sociale werkplaats. Dit zijn werkplaatsen die speciaal zijn ingericht op mensen met een arbeidshandicap. Op een sociale werkplaats zijn naast mensen met een arbeidsbeperking ook begeleiders en leidinggevenden aanwezig die er voor zorgen dat de werkzaamheden veilig en gestructureerd worden uitgevoerd.