Wanneer spreek je van een duurzame ontwikkeling?

Een duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die er een bijdrage levert aan een optimaal evenwicht tussen sociale, ecologische en economische belangen in de wereld. Sociale belangen hebben betrekking op de wensen en behoeften van mensen in de maatschappij. Deze belangen dragen bij aan meer saamhorigheid en verbeteren de verbindingen tussen mensen onderling. Ecologische belangen hebben te maken met de natuur en het milieu. Tot slot zijn er nog de economische belangen waarbij geld verdienen of geld besparen centraal staan.

Goede afweging

Als men plannen wil ontwikkelen kunnen deze onder andere impact hebben op: ecologie, economie en sociologie. Een goede afweging is hierbij van belang. Een organisatie die bepaalde plannen ten uitvoering wil brengen heeft hierbij doelen op het oog. Deze doelen zullen vanuit een commerciële organisatie vaak geldgericht zijn oftewel economische doelen zijn. Een opleidingsorganisatie of overheid zou bijvoorbeeld doelen kunnen bepalen die gericht zijn op het bevorderen van de sociale aspecten van de maatschappij. Milieuorganisaties zullen er voor zorgen dat juist ecologische doelen niet uit het oog worden verloren en worden behaald.

Uitdaging

Een optimale afstemming tussen de verschillende doelen is vaak een behoorlijke uitdaging. Het bedenken van een duurzame ontwikkeling is daarom niet eenvoudig. Men moet rekening houden met toekomstige generaties maar ook rekening houden met de eigen behoeften op dit moment. Daarnaast heeft men op aarde te maken met een bepaalde hoeveelheid grondstoffen en leveren de meeste productieprocessen ook afval als bijproduct op. Het oppervlak van de aarde wordt niet groter en daarnaast neemt de populatie aan mensen in bepaalde gebieden van de wereld toe. Dat zorgt er voor dat een duurzame ontwikkeling niet eenvoudig tot stand kan worden gebracht.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Verschillende organisaties hebben nagedacht over het ontwikkelen van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De Verenigde Naties hebben deze doelstelling in 2015 vastgesteld. Men kan zeggen dat alle ontwikkelingen die op sociaal, ecologisch en economisch gebied een bijdrage leveren aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en gezonde ecosystemen duurzaam zijn. Duurzame ontwikkelingen kunnen door bedrijven een onderdeel worden van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Bedrijven die maatschappelijk ondernemen letten met hun beleid op de gevolgen voor mens, milieu en samenleving. Hierbij spelen onder andere de OESO-richtlijnen een belangrijke rol. Dit zijn internationaal erkende gedragsregels voor organisatie die gericht zijn op het beschermen van mensenrechten en het milieu. Ook zijn er specifieke OESO-richtlijnen voor wetenschap en technologie.