Wat is de calorische waarde van gas, wanneer spreek je van hoogcalorisch of laagcalorisch gas?

Calorische waarde is de stookwaarde van een brandstof. Hierbij wordt gekeken naar de hoeveel warmte die uit een brandstof kan worden gehaald wanneer deze volledig wordt verbrand.  De calorische waarde van gas bestaat uit het totaal van verschillende gassoorten die zijn samengevoegd. De calorische waarde van een brandstof kan worden berekend. Hierbij maakt men gebruik van het volgende.

Hoe snel brengt de beoordeelde brandstof d1 kilogram water van 14,5 graad Celsius doormiddel van verwarming 1 temperatuurgraad omhoog bij atmosfeerdruk.

De calorische waarde wordt gebruikt om aan te gegeven hoeveel energie er uit gas per kubieke meter kan worden gehaald. De hoeveelheid energie die uit gas gehaald kan worden verschilt omdat gas niet altijd dezelfde samenstelling heeft. Daardoor is calorische waarde van gas niet constant. Gas wordt twee groepen ingedeeld op basis van de calorische waarde. Deze twee groepen zijn: hoogcalorisch gas en laagcalorisch gas. Deze twee verschillende soorten in kwaliteit van gas worden hieronder kort toegelicht.

Hoogcalorisch gas
Hoogcalorisch gas is gas met een hoge calorische bovenwaarde. Deze bovenwaarde ligt tussen de 10,8 kWh/m3 en 12,8 kWh/m3 gas. Uit hoogcalorisch gas kan ten opzichte van laagcalorisch gas veel energie worden gehaald. Hoogcalorisch gas komt in Nederland vooral voor ion kleine gasvelden. Daarnaast wordt er vanuit Rusland en Noorwegen ook hoogcalorisch gas naar Nederland getransporteerd.

Laagcalorisch gas
Laagcalorisch gas heeft een lagere energiewaarde. Deze ligt tussen de 9,5 kWh/m3 en 10,7 kWh/m3. Laagcalorisch gas wordt in Nederland voornamelijk gewonnen in de gasvelden van Slochteren. Daarom krijgt dit gas ook wel de benaming G-gas. G-gas staat voor Groningen-gas.