Concurrentiebeding in tijdelijke contracten is vanaf 1 januari 2015 niet meer toegestaan

Vanaf 1 januari 2015 worden verschillende veranderingen door de overheid doorgevoerd waarmee de arbeidsmarkt wordt hervormd. Een voorbeeld van een verandering is de aanzegtermijn waaraan werkgevers zich moeten houden. Werknemers met een tijdelijk contract dienen uiterlijk een maand voor de einddatum van het contract van de werknemer schriftelijk een aanzegging te ontvangen.

In de aanzegging dient de werkgever duidelijk te maken of de werknemer een nieuw contract ontvangt van de werkgever of niet. Dit is slechts één wijziging die ingaat per 1 januari 2015. Een andere wijziging die ingaat op dezelfde datum is het verbod op het opnemen van een concurrentiebeding in tijdelijke contracten. Hierover is hieronder meer informatie weergegeven.

Concurrentiebeding in tijdelijke contracten
Werkgevers mogen vanaf 1 januari 2015 niet zonder ongegronde redenen een concurrentiebeding opnemen in tijdelijke contracten. Vanaf die datum is het alleen nog maar mogelijk om een concurrentiebeding op te nemen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

Uitzondering voor concurrentiebeding in tijdelijke contracten
Er is echter een uitzondering. Werkgevers kunnen ook in tijdelijke contracten een concurrentiebeding opnemen als daarvoor zwaarwegende redenen zijn. Bij het concurrentiebeding dient dan door de werkgever een schriftelijke motivering te worden verstrekt waaruit blijkt dat het concurrentiebeding inderdaad noodzakelijk is in verband met zwaarwegende dienstbelangen en bedrijfsbelangen.

Noodzaak van concurrentiebeding
Het is belangrijk dat de noodzaak van het concurrentiebeding niet alleen aan de orde is op het moment waarop het concurrentiebeding wordt aangegaan. Ook op het moment dat de werkgever zich zou moeten beroepen op het concurrentiebeding dienen de zwaarwegende bedrijfsbelangen of dienstbelangen van dusdanige aard te zijn dat het concurrentiebeding noodzakelijk kan worden geacht.

Nietig verklaren van concurrentiebeding
Een werkgever moet van te voren goed nagaan of het concurrentiebeding wel écht noodzakelijk is. Er dient een goede motivatie door de werkgever te worden opgesteld. Als deze motivatie niet bij het concurrentiebeding wordt opgenomen is het concurrentiebeding niet rechtsgeldig. Ook als de motivering van het concurrentiebeding onvoldoende is in de ogen van de rechter kan het concurrentiebeding alsnog nietig worden verklaard. Een werknemer kan eveneens bij de rechter een verzoek indienen om het concurrentiebeding nietig te laten verklaren. Hierbij dient te worden aangetoond dat er geen sprake is van zwaarwichtige dienstbelangen of bedrijfsbelangen.