Wat is verkeersinfrastructuur?

Verschillende bedrijven in de bouw en techniek zijn actief in het aanleggen en bouwen van infrastructuur en civiele kunstwerken. De infrastructuur die men gebruikt voor het vervoeren van goederen en mensen noemt men ook wel verkeersinfrastructuur. Het vervoeren van mensen en goederen is door de jaren heen complexer geworden. Er zijn meer vervoersmiddelen bij gekomen en de infrastructuur, die voor het verplaatsen van de goederen en mensen noodzakelijk is, wordt voortdurend geoptimaliseerd en gemoderniseerd. Nam men eerst genoegen met zandwegen dan is dat tegenwoordig veranderd in een ingewikkeld weggennetwerk van Zeer Open Asfaltbeton (ZOAB).

Verkeersinfrastructuur kan men op verschillende manieren opdelen. Zo kan men bijvoorbeeld de verkeersinfrastructuur indelen in land, water en lucht. Men spreekt ook wel over droge infrastructuur en natte infrastructuur. Hieronder zijn voorbeelden gegeven van deze verschillende soorten van verkeersinfrastructuur.

Droge infrastructuur

 • Spoorwegen
 • Metrowegen
 • Autowegen
 • Fietspaden
 • Wandelpaden
 • Leidingen (pijpen en buizen)
 • Busbanen

Ook civiele kunstwerken kunnen tot de droge infrastructuur behoren zoals:

 • Bruggen
 • Tunnels
 • Viaducten

Natte infrastructuur

Als men het over natte infrastructuur heeft bedoelt men over de infrastructuur die door de waterbouw wordt aangelegd zoals:

 • Kanalen
 • Sloten
 • Aanmeerplaatsen in het water
 • Baggerwerkzaamheden

Ook reeds door de natuur gegeven waterwegen kunnen worden beschouwd als natte verkeersinfrastructuur zoals:

 • Rivieren
 • Zee
 • Oceanen
 • Meren

Door de jaren heen zijn de vervoersmiddelen om mensen, grondstoffen en producten te verplaatsen over de verkeersinfrastructuur alleen maar uitgebreid. Er zijn steeds meer vervoersmiddelen bedacht. Schepen zijn groter geworden en door nieuwe materialen kunnen vliegtuigen groter en lichter worden gemaakt. Er worden nieuwe innovatieve oplossingen bedacht voor het reduceren van CO2 uitstoot door vervoersmiddelen en het reduceren van het gewicht van voertuigen zorgt er ook voor dat wegen minder zwaar belast worden. De wegen zelf worden voorzien van geluiddempende en slijtvaste materialen zodat deze wegen langer mee gaan. In de civiele techniek werkt men veel aan het optimaliseren van de verkeersinfrastructuur.

Wat is asfalt en waaruit bestaat asfalt?

Asfalt is vooral bekend als materiaal dat wordt gebruikt voor het verharden van wegen. Daarnaast wordt het materiaal ook gebruik in onder andere de waterbouw. Asfalt kan industrieel worden vervaardigd in een asfaltcentrale. Daarnaast komt asfalt van nature voor in asfaltmeren in bijvoorbeeld Trinidad. Verder bestaat er ook steenasfalt. Steenasfalt is samengesteld uit zand, asfalt en leem.

Waaruit bestaat asfalt?
Asfalt is een mengsel. Dit mengsel kan worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen namelijk het mineraal aggregaat en de bindmiddelen. Het mineraal aggregaat kan vervolgens weer worden opgedeeld in zand-, steen- en vulstoffractie. Het bindmiddel voor asfalt is bitumen. Het bindmiddel zorgt er voor dat de grondstoffen aan elkaar worden gebonden en bij elkaar worden gehouden.

Bitumen worden tijdens de productie van asfalt toegevoegd in de menger van de asfaltcentrale. Om de hechtingseigenschappen en verwerkbaarheid van bitumen te verbeteren worden de bitumen verwarmd voordat ze worden toegevoegd. De verwarmde bitumen worden opgeslagen in geïsoleerde en verwarmde bitumentanks. Hierin worden ze op de juiste temperatuur gehouden. De minerale aggregaten worden ook verwarmd zodat de mengtemperatuur gewaarborgd wordt. Deze mengtemperatuur is ongeveer 170 graden Celsius.

De mineralen moeten in de juiste verhoudingen worden gemengd met bitumen. Daarom worden de mineralen in de gewenste verhoudingen voorgedoseerd en gezeefd in verschillende korrelgroottefracties. Eventueel kan men ook oud asfalt granulaat toevoegen aan het mengsel.