Wat is bestrating en welke soorten bestrating zijn er?

Bestrating wordt gebruikt in de wegenbouw. Het unieke van bestrating is dat bestrating bestaat uit losse elementen. Dit in tegenstelling tot een gesloten verharding zoals asfaltbeton. Omdat bestrating bestaat uit losse elementen spreekt men ook wel van elementenverharding. De verschillende elementen van bestrating zijn aan elkaar verbonden maar kunnen relatief eenvoudig weer uitelkaar genomen worden. De toepassing van bestrating op wegen is al heel oud. Al sinds de oudheid wordt bestrating gebruikt als bedekking op wegen.

Voordelen van bestrating
Bestrating of elementenverharding heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van andere vormen van wegverharding. Zo is bestrating gas doorlatend, als er een gaslek onder de bestrating ontstaat kan het gas tussen de kieren van de bestrating ontsnappen in de atmosfeer. Hierdoor kan gas zich niet ophopen onder het wegdek.

Daarnaast is bestrating waterdoorlatend. Dit zorgt er voor dat water makkelijker tussen de naden en kieren van de elementen kan weglopen. Hierdoor blijft er minder water staan op het wegdek en wordt daarnaast de bodem goed bevochtigd zodat verdroging tegen wordt gegaan.

Soorten bestrating
Er zijn verschillende soorten bestrating. Meestal maakt men gebruik van gebakken klinkers die in verschillende verbanden worden gelegd. Daarnaast wordt ook wel gebruik gemaakt van natuursteen in de vorm van straatkeien, kinderkopjes en kasseien. De afmetingen van bestrating kan verschillen. Ook de kleur is divers. Meestal worden door de overheid eisen gesteld aan de bestrating van wegen. Aan de bestrating van opritten aan de staatzijde kunnen eveneens eisen worden gesteld zodat de bestrating binnen het staatbeeld en beeldkwaliteitsplan valt.

Wat is asfalt en waaruit bestaat asfalt?

Asfalt is vooral bekend als materiaal dat wordt gebruikt voor het verharden van wegen. Daarnaast wordt het materiaal ook gebruik in onder andere de waterbouw. Asfalt kan industrieel worden vervaardigd in een asfaltcentrale. Daarnaast komt asfalt van nature voor in asfaltmeren in bijvoorbeeld Trinidad. Verder bestaat er ook steenasfalt. Steenasfalt is samengesteld uit zand, asfalt en leem.

Waaruit bestaat asfalt?
Asfalt is een mengsel. Dit mengsel kan worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen namelijk het mineraal aggregaat en de bindmiddelen. Het mineraal aggregaat kan vervolgens weer worden opgedeeld in zand-, steen- en vulstoffractie. Het bindmiddel voor asfalt is bitumen. Het bindmiddel zorgt er voor dat de grondstoffen aan elkaar worden gebonden en bij elkaar worden gehouden.

Bitumen worden tijdens de productie van asfalt toegevoegd in de menger van de asfaltcentrale. Om de hechtingseigenschappen en verwerkbaarheid van bitumen te verbeteren worden de bitumen verwarmd voordat ze worden toegevoegd. De verwarmde bitumen worden opgeslagen in geïsoleerde en verwarmde bitumentanks. Hierin worden ze op de juiste temperatuur gehouden. De minerale aggregaten worden ook verwarmd zodat de mengtemperatuur gewaarborgd wordt. Deze mengtemperatuur is ongeveer 170 graden Celsius.

De mineralen moeten in de juiste verhoudingen worden gemengd met bitumen. Daarom worden de mineralen in de gewenste verhoudingen voorgedoseerd en gezeefd in verschillende korrelgroottefracties. Eventueel kan men ook oud asfalt granulaat toevoegen aan het mengsel.

Wat is civiele techniek en waar houdt civiele techniek zich me bezig?

Civiele techniek bestaat uit de woorden ‘civiel’ en ‘techniek’. Hierdoor kan deze technische tak worden vertaald met ‘burgerlijke techniek’. Dit was oorspronkelijk de burgerlijke variant van de militaire techniek die zich bezig houdt met de bouw van bruggen, wegen en andere technieken die met mobiliteit en bereikbaarheid te maken hebben. De militaire techniek wordt tegenwoordig Genie genoemd. Civiele techniek wordt tegenwoordig in Nederland op grote schaal toegepast.

Definitie van civiele techniek
Civiele techniek kan als volgt worden gedefinieerd: Civiele techniek is een toegepaste wetenschap die gericht is op het ontwerp, aanleg en het onderhoud van openbare werken die vast zitten in de grond en ten doel hebben de mobiliteit en bereikbaarheid van de bevolking en bedrijven te bevorderen.

Welke werkzaamheden vallen onder de civiele techniek?
Wanneer bovenstaande definitie gehanteerd wordt kan de conclusie worden getrokken dat civiele techniek zeer breed is. In de praktijk vallen veel werkzaamheden onder civiele techniek. Civiele techniek is zeer belangrijk omdat mobiliteit en bereikbaarheid een steeds belangrijker plaats innemen in de maatschappij. Bedrijven en burgers moeten goed bereikbaar zijn. Ook politie, ziekenauto’s, brandweerauto’s en andere hulpdiensten moeten snel ter plaatse kunnen komen.

Hiervoor is een uitgebreid, goed onderhouden wegennet nodig. Dit vormt een belangrijk deel van civiele techniek. Daarnaast vallen ook alle objecten die verbonden zijn aan wegen onder civiele techniek. Hierbij kan gedacht worden aan bruggen en viaducten. Niet alleen autowegen behoren tot de civiele techniek, ook de waterwegen horen er bij. Civiele techniek houdt zich daarom ook bezig met havens,  kanalen en rivieren en bijbehorende kades.

Ook ondergrondse infrastructuur behoren bij civiele techniek. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van metrotunnels en grote verkeerstunnels onder bijvoorbeeld kanalen. Daarnaast behoort de aanleg van rioleringen maar ook de aanleg van bekabeling en transportleidingen onder civiele techniek.

Civiele techniek is belangrijk
In de vorige alinea is beschreven hoe breed de civiele techniek is. Er vallen zeer veel werkzaamheden en constructies onder. Wanneer de civiele techniek niet zou bestaan zouden veel bedrijven en inwoners van Nederland in de problemen komen met betrekking tot vervoer en mobiliteit. Daarnaast is het belangrijk dat de wegen en bruggen goed worden onderhouden. De civiele techniek zal altijd blijven bestaan. De overheid heeft een grote invloed in de ontwikkelingen en plannen binnen de civiele techniek. Zo bepaald de overheid in belangrijke mate of er nieuwe wegen mogen worden aangelegd en hoe deze wegen er uit moeten komen te zien. Hierbij treed de overheid in overleg met verschillende partijen uit de civiele techniek.