Wat is verkeersinfrastructuur?

Verschillende bedrijven in de bouw en techniek zijn actief in het aanleggen en bouwen van infrastructuur en civiele kunstwerken. De infrastructuur die men gebruikt voor het vervoeren van goederen en mensen noemt men ook wel verkeersinfrastructuur. Het vervoeren van mensen en goederen is door de jaren heen complexer geworden. Er zijn meer vervoersmiddelen bij gekomen en de infrastructuur, die voor het verplaatsen van de goederen en mensen noodzakelijk is, wordt voortdurend geoptimaliseerd en gemoderniseerd. Nam men eerst genoegen met zandwegen dan is dat tegenwoordig veranderd in een ingewikkeld weggennetwerk van Zeer Open Asfaltbeton (ZOAB).

Verkeersinfrastructuur kan men op verschillende manieren opdelen. Zo kan men bijvoorbeeld de verkeersinfrastructuur indelen in land, water en lucht. Men spreekt ook wel over droge infrastructuur en natte infrastructuur. Hieronder zijn voorbeelden gegeven van deze verschillende soorten van verkeersinfrastructuur.

Droge infrastructuur

 • Spoorwegen
 • Metrowegen
 • Autowegen
 • Fietspaden
 • Wandelpaden
 • Leidingen (pijpen en buizen)
 • Busbanen

Ook civiele kunstwerken kunnen tot de droge infrastructuur behoren zoals:

 • Bruggen
 • Tunnels
 • Viaducten

Natte infrastructuur

Als men het over natte infrastructuur heeft bedoelt men over de infrastructuur die door de waterbouw wordt aangelegd zoals:

 • Kanalen
 • Sloten
 • Aanmeerplaatsen in het water
 • Baggerwerkzaamheden

Ook reeds door de natuur gegeven waterwegen kunnen worden beschouwd als natte verkeersinfrastructuur zoals:

 • Rivieren
 • Zee
 • Oceanen
 • Meren

Door de jaren heen zijn de vervoersmiddelen om mensen, grondstoffen en producten te verplaatsen over de verkeersinfrastructuur alleen maar uitgebreid. Er zijn steeds meer vervoersmiddelen bedacht. Schepen zijn groter geworden en door nieuwe materialen kunnen vliegtuigen groter en lichter worden gemaakt. Er worden nieuwe innovatieve oplossingen bedacht voor het reduceren van CO2 uitstoot door vervoersmiddelen en het reduceren van het gewicht van voertuigen zorgt er ook voor dat wegen minder zwaar belast worden. De wegen zelf worden voorzien van geluiddempende en slijtvaste materialen zodat deze wegen langer mee gaan. In de civiele techniek werkt men veel aan het optimaliseren van de verkeersinfrastructuur.

Wat is civiele techniek en waar houdt civiele techniek zich me bezig?

Civiele techniek bestaat uit de woorden ‘civiel’ en ‘techniek’. Hierdoor kan deze technische tak worden vertaald met ‘burgerlijke techniek’. Dit was oorspronkelijk de burgerlijke variant van de militaire techniek die zich bezig houdt met de bouw van bruggen, wegen en andere technieken die met mobiliteit en bereikbaarheid te maken hebben. De militaire techniek wordt tegenwoordig Genie genoemd. Civiele techniek wordt tegenwoordig in Nederland op grote schaal toegepast.

Definitie van civiele techniek
Civiele techniek kan als volgt worden gedefinieerd: Civiele techniek is een toegepaste wetenschap die gericht is op het ontwerp, aanleg en het onderhoud van openbare werken die vast zitten in de grond en ten doel hebben de mobiliteit en bereikbaarheid van de bevolking en bedrijven te bevorderen.

Welke werkzaamheden vallen onder de civiele techniek?
Wanneer bovenstaande definitie gehanteerd wordt kan de conclusie worden getrokken dat civiele techniek zeer breed is. In de praktijk vallen veel werkzaamheden onder civiele techniek. Civiele techniek is zeer belangrijk omdat mobiliteit en bereikbaarheid een steeds belangrijker plaats innemen in de maatschappij. Bedrijven en burgers moeten goed bereikbaar zijn. Ook politie, ziekenauto’s, brandweerauto’s en andere hulpdiensten moeten snel ter plaatse kunnen komen.

Hiervoor is een uitgebreid, goed onderhouden wegennet nodig. Dit vormt een belangrijk deel van civiele techniek. Daarnaast vallen ook alle objecten die verbonden zijn aan wegen onder civiele techniek. Hierbij kan gedacht worden aan bruggen en viaducten. Niet alleen autowegen behoren tot de civiele techniek, ook de waterwegen horen er bij. Civiele techniek houdt zich daarom ook bezig met havens,  kanalen en rivieren en bijbehorende kades.

Ook ondergrondse infrastructuur behoren bij civiele techniek. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van metrotunnels en grote verkeerstunnels onder bijvoorbeeld kanalen. Daarnaast behoort de aanleg van rioleringen maar ook de aanleg van bekabeling en transportleidingen onder civiele techniek.

Civiele techniek is belangrijk
In de vorige alinea is beschreven hoe breed de civiele techniek is. Er vallen zeer veel werkzaamheden en constructies onder. Wanneer de civiele techniek niet zou bestaan zouden veel bedrijven en inwoners van Nederland in de problemen komen met betrekking tot vervoer en mobiliteit. Daarnaast is het belangrijk dat de wegen en bruggen goed worden onderhouden. De civiele techniek zal altijd blijven bestaan. De overheid heeft een grote invloed in de ontwikkelingen en plannen binnen de civiele techniek. Zo bepaald de overheid in belangrijke mate of er nieuwe wegen mogen worden aangelegd en hoe deze wegen er uit moeten komen te zien. Hierbij treed de overheid in overleg met verschillende partijen uit de civiele techniek.