Wat is civiele techniek en waar houdt civiele techniek zich me bezig?

Civiele techniek bestaat uit de woorden ‘civiel’ en ‘techniek’. Hierdoor kan deze technische tak worden vertaald met ‘burgerlijke techniek’. Dit was oorspronkelijk de burgerlijke variant van de militaire techniek die zich bezig houdt met de bouw van bruggen, wegen en andere technieken die met mobiliteit en bereikbaarheid te maken hebben. De militaire techniek wordt tegenwoordig Genie genoemd. Civiele techniek wordt tegenwoordig in Nederland op grote schaal toegepast.

Definitie van civiele techniek
Civiele techniek kan als volgt worden gedefinieerd: Civiele techniek is een toegepaste wetenschap die gericht is op het ontwerp, aanleg en het onderhoud van openbare werken die vast zitten in de grond en ten doel hebben de mobiliteit en bereikbaarheid van de bevolking en bedrijven te bevorderen.

Welke werkzaamheden vallen onder de civiele techniek?
Wanneer bovenstaande definitie gehanteerd wordt kan de conclusie worden getrokken dat civiele techniek zeer breed is. In de praktijk vallen veel werkzaamheden onder civiele techniek. Civiele techniek is zeer belangrijk omdat mobiliteit en bereikbaarheid een steeds belangrijker plaats innemen in de maatschappij. Bedrijven en burgers moeten goed bereikbaar zijn. Ook politie, ziekenauto’s, brandweerauto’s en andere hulpdiensten moeten snel ter plaatse kunnen komen.

Hiervoor is een uitgebreid, goed onderhouden wegennet nodig. Dit vormt een belangrijk deel van civiele techniek. Daarnaast vallen ook alle objecten die verbonden zijn aan wegen onder civiele techniek. Hierbij kan gedacht worden aan bruggen en viaducten. Niet alleen autowegen behoren tot de civiele techniek, ook de waterwegen horen er bij. Civiele techniek houdt zich daarom ook bezig met havens,  kanalen en rivieren en bijbehorende kades.

Ook ondergrondse infrastructuur behoren bij civiele techniek. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van metrotunnels en grote verkeerstunnels onder bijvoorbeeld kanalen. Daarnaast behoort de aanleg van rioleringen maar ook de aanleg van bekabeling en transportleidingen onder civiele techniek.

Civiele techniek is belangrijk
In de vorige alinea is beschreven hoe breed de civiele techniek is. Er vallen zeer veel werkzaamheden en constructies onder. Wanneer de civiele techniek niet zou bestaan zouden veel bedrijven en inwoners van Nederland in de problemen komen met betrekking tot vervoer en mobiliteit. Daarnaast is het belangrijk dat de wegen en bruggen goed worden onderhouden. De civiele techniek zal altijd blijven bestaan. De overheid heeft een grote invloed in de ontwikkelingen en plannen binnen de civiele techniek. Zo bepaald de overheid in belangrijke mate of er nieuwe wegen mogen worden aangelegd en hoe deze wegen er uit moeten komen te zien. Hierbij treed de overheid in overleg met verschillende partijen uit de civiele techniek.