Wat zijn stichtingskosten?

Stichtingskosten worden ook wel investeringskosten genoemd en is een verzamelnaam van de totale som aan kosten die betaald moeten worden voor het oprichten oftewel het stichten van een woning, utiliteitscomplex of andere bouwproject.

Wat valt er onder stichtingskosten?
De stichtingskosten krijgt men in kaart door alle kosten die worden gemaakt voor de bouw van een woning of ander gebouw op te tellen. Daarbij kijkt men niet alleen naar het gebouw zelf maar ook naar de aanschaf van de grond oftewel het bouwkavel. Verder wordt ook het meerwerk in de berekening meegenomen. Onder de stichtingskosten vallen de volgende aspecten:

  • aankoop van de bouwkavel;
  • kosten voor tekenen en ontwerp;
  • advieskosten;
  • bouwkosten;
  • leges;
  • rentekosten;
  • onvoorziene posten;
  • meerwerk.

Inzicht in stichtingskosten
Het is voor een opdrachtgever van een bouwproject belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van de stichtingskosten omdat de opdrachtgever op basis daarvan een inschatting kan maken of hij of zij voldoende budget beschikbaar heeft voor het beoogde bouwproject. De stichtingskosten geven inzicht in alle factoren die het project financieel kunnen beïnvloeden. Dat maakt duidelijk aan welke bouwaspecten het meeste geld wordt besteed. Stichtingskosten is echter een ander begrip van bouwkosten. Daarover lees je in de volgende alinea meer.

Stichtingskosten of bouwkosten
Onder stichtingskosten verstaat men wel wat anders dan bouwkosten. Stichtingskosten en bouwkosten zijn daardoor geen synoniemen van elkaar. Bouwkosten zijn alle kosten die nodig zijn om een gebouw daadwerkelijk te bouwen. Dit gebeurd eventueel met behulp van bestek en technische tekeningen. De bouwkosten kunnen op verschillende momenten worden bepaald en zijn afhankelijk van het stadium waarin het project zich bevindt. De kosten van het bouwkavel hoeven hier dus niet bij in te zitten evenals de leges, de rentekosten enzovoort. De stichtingskosten vormen daardoor een totaalbeeld van de kosten van een bouwproject. Onder de stichtingskosten vallen ook de bouwkosten.

Wat is een woningcorporatie?

Een woningcorporatie wordt ook wel een woningbouwcorporatie of wooncorporatie genoemd en is een organisatie die woningen laat bouwen en ze vervolgens beheert of verhuurd tegen een redelijke prijs. De woningen van een woningcorporatie zijn vaak kwalitatief goed en bieden dikwijls ook mogelijkheden voor mensen die niet veel geld te besteden hebben. In dat laatste geval spreekt men ook wel over sociale woningbouw. Sinds 2015 is de rol van de woningcorporaties vastgelegd in de herziene Woningwet. In deze Woningwet worden woningcorporaties aangeduid als een toegelaten instelling.

Sociale woningbouw
Bij sociale woningbouw zijn de huuropbrengsten voor een woningcorporatie niet rendabel genoeg ten opzichte van de zogenaamde stichtingskosten van de woningen. Uiteraard zou het bouwen en verhuren van zogenaamde sociale huurwoningen er voor zorgen dat de woningcorporatie in financiële moeilijkheden zou komen als niet de overheid financieel zou bijspringen. De overheid heeft in sociale woningbouwprojecten vaak de rol van financier en tevens van toezichthouder en regelgever. De woningbouwcorporatie had dan vaak de rol van organisator en opdrachtgever van de woningbouw zelf. Dit zorgde er voor dat de woningbouwcorporaties een belangrijke of misschien zelfs wel een  centrale rol in de volkshuisvestingssector hebben gekregen.

Soorten woningcorporaties
Er zijn verschillende woningcorporaties in Nederland. Een groot deel van deze woningcorporaties zijn verenigingen of waren oorspronkelijk verenigingen. Dit waren de zogenaamde woningbouwverenigingen. Er zijn echter ook woningbouwcorporaties die oorspronkelijk vanuit een vennootschap zijn ontstaan of vanuit een stichting, daarom spreekt men ook wel van woningstichtingen. Sommige woningcorporaties worden daarom woningstichting genoemd. Met betrekking tot het juridische aspect is het wel belangrijk om te weten of er sprake is van een woningstichting of woningvereniging. Bij een vereniging wordt het bestuur namelijk democratisch gekozen uit de leden. Als de woningbouwcorporatie echter een woningstichting of een vennootschap is zal dit niet het geval zijn.