Europese commissie: Nederland moet hoge hypotheekschuld aanpakken in 2023

De hypotheekschuld ligt in Nederland per hoofd van de bevolking behoorlijk hoog. Zeker ten opzichte van de hypotheekschuld van inwoners van andere landen. Volgens de Europese Commissie moet Nederland meer doen om de hypotheekschuld te verlagen. Omdat de hypotheekrente nog voor een deel aftrekbaar is bij de Belastingdienst is het voor mensen aantrekkelijk om een … Read more

Loonmatiging noodzakelijk in Nederland?

Europa worstelt met de vraag hoe het economisch herstel het beste kan worden bereikt. Eurolanden denken hier onderling verschillend over. Regeringen van sommige landen denken dat bezuinigingen noodzakelijk zijn terwijl andere landen zich meer richten op doelgerichte investeringen. Een belangrijk aspect van de economie is de koopkracht van de bevolking. Wanneer de koopkracht stijgt wordt … Read more