Wat is verwarming?

Verwarming is een algemene term die wordt gebruikt voor het verhogen van de temperstuur van een ruimte of object. Verwarming kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Voor het verwarmen is echter altijd energie nodig. Deze energie kan door de natuur worden geboden zoals zonlicht of aardwarmte. Een andere mogelijkheid is dat men brandstoffen gaat verbranden. Hierbij kan men denken aan het verbranden van steenkool, bruinkool, hout, gas, turf of olie. Bij het verbranden van deze brandstoffen komt rook vrij met onder andere CO2. Dat is schadelijk voor het milieu.

Elektrische verwarming
Elektrische verwarming is ook mogelijk. Hierbij maakt men gebruik van een elektrische weerstand die warm wordt wanneer men er elektrische stroom door heen laat lopen. Echter moet men voor elektrische verwarming gebruik maken van bronnen waarmee men elektriciteit kan opwekken. Op die manier kan men ook voor elektrische verwarming indirect fossiele brandstoffen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan kolencentrales en gascentrales. Hier worden steenkolen of aardgas verbrand om elektrische energie op te wekken. Men kan echter ook elektrische energie opwekken uit zonlicht. In dat laatste geval heeft men een duurzame energiebron voor het opwekken van elektriciteit waarmee men zich met behulp van een elektrische kachel kan verwarmen.

Verwarmingssoorten
Verwarming kan op verschillende manieren worden onderverdeeld. Zo kan men de verwarming van een woning of ander gebouw zoals utiliteitscomplexen indelen naar type. Hierbij kan je denken aan:

 • Open haard
 • Kachel
 • Centrale verwarming
 • Warmtepomp

Men kan verwarming echter ook indelen op basis van de energiebron. Hierbij kan men denken aan verschillende soorten energiebronnen. Een aantal zijn hierboven al benoemd. Veel gebruikte energiebronnen zijn:

 • Steenkool
 • Aardgas
 • Bruinkool
 • Aardolie(producten)
 • Zonlicht
 • Hout/ biomassa
 • Elektriciteit

Het type energiebron dat wordt gebruikt voor verwarming is meestal afhankelijk van de omgeving. Mensen gebruiken de energiebronnen die namelijk makkelijk en goedkoop verkrijgbaar zijn. Tegenwoordig zit hier echter wel een verandering in. Men kijkt nu namelijk ook naar de duurzaamheid van de energiebronnen. Zo kan men bijvoorbeeld in een gebied waar veel kolen aanwezig zijn toch kiezen voor zonne-energie als elektrische bron voor verwarming of aardwarmte. De reden hiervoor is dat kolen opraken en bovendien bij verbranding schadelijke CO2 vrij laten komen. Zonlicht en aardwarmte raken niet op en bij het gebruik van deze energiebronnen wordt het milieu zo goed als niet belast. Daarom kiezen steeds meer landen, bedrijven en consumenten voor duurzame energiebronnen voor hun verwarming.

Wat is elektrische verwarming?

Elektrische verwarming is verwarming waarbij elektrische stroom wordt omgezet in warmte. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een verwarmingselement dat in de kachel is geplaatst. Dit verwarmingselement is een elektrische weerstand die elektrische stroom omzet in warmte. Er zijn verschillende typen elektrische verwarming. Het begrip elektrische verwarming is ook veel breder dan alleen een verplaatsbare elektrische kachel, hoewel veel mensen aan een dergelijke kachel zullen denken als ze het hebben over elektrische verwarming.

Verschillende soorten elektrische verwarming
Er zijn diverse soorten elektrische verwarming. Hieronder staan een aantal voorbeelden van elektrische verwarming. Deze voorbeelden zijn gebaseerd op de werking van het verwarmingssysteem of kachel.

 • Elektrische kachels die werken op basis van convectie verwarmen lucht. Deze lucht stroomt langs de hete gloeidraden van de kachel en stijgt vervolgens op. Vervolgens ontstaat er weer ruimte voor koudere lucht die de kachel in kan stromen en verwarmd kan worden.
 • Er zijn ook elektrische kachels die een ventilator bevatten. Deze ventilator blaast de warme lucht in de ruimte.
 • Elektrische straalkachels. Deze kachels hebben de naam straalkachel maar feitelijk zijn dit ook kachels die werken op basis van convectie omdat deze lucht verwarmen zodat deze lucht gaat verplaatsen.
 • Keramische verwarming. Deze verwarmingssystemen bevatten een ventilator. Daarnaast straalt het verwarmde keramische element ook warmte uit.
 • Een andere vorm is elektrische vloerverwarming. Hierbij wordt de vloer elektrisch verwarmd zodat een groot oppervlak warmte kan afgeven.
 • Radiatorverwarming. Hierbij is de radiator gevuld met een vloeistof, dit is meestal olie. Deze vloeistof wordt verwarmd en vervolgens circuleert de verhitte vloeistof ¬†door de radiator. Hierbij geeft de vloeistof warmte af aan de lucht.
 • Verwarmingselementen zijn ook vormen van elektrische verwarming. Hier zijn veel verschillende varianten van. Er elektrische verwarmingselementen die bijvoorbeeld in autostoelen worden gebruikt. Ook worden deze elementen gebruikt in waterkokers en boilers. Er zijn ook speciale verwarmingselementen voor aquariums en terrariums. Deze zorgen voor het juiste klimaat voor tropische vissen en terrariumdieren.