Wat is elektrische verwarming?

Elektrische verwarming is verwarming waarbij elektrische stroom wordt omgezet in warmte. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een verwarmingselement dat in de kachel is geplaatst. Dit verwarmingselement is een elektrische weerstand die elektrische stroom omzet in warmte. Er zijn verschillende typen elektrische verwarming. Het begrip elektrische verwarming is ook veel breder dan alleen een verplaatsbare elektrische kachel, hoewel veel mensen aan een dergelijke kachel zullen denken als ze het hebben over elektrische verwarming.

Verschillende soorten elektrische verwarming
Er zijn diverse soorten elektrische verwarming. Hieronder staan een aantal voorbeelden van elektrische verwarming. Deze voorbeelden zijn gebaseerd op de werking van het verwarmingssysteem of kachel.

  • Elektrische kachels die werken op basis van convectie verwarmen lucht. Deze lucht stroomt langs de hete gloeidraden van de kachel en stijgt vervolgens op. Vervolgens ontstaat er weer ruimte voor koudere lucht die de kachel in kan stromen en verwarmd kan worden.
  • Er zijn ook elektrische kachels die een ventilator bevatten. Deze ventilator blaast de warme lucht in de ruimte.
  • Elektrische straalkachels. Deze kachels hebben de naam straalkachel maar feitelijk zijn dit ook kachels die werken op basis van convectie omdat deze lucht verwarmen zodat deze lucht gaat verplaatsen.
  • Keramische verwarming. Deze verwarmingssystemen bevatten een ventilator. Daarnaast straalt het verwarmde keramische element ook warmte uit.
  • Een andere vorm is elektrische vloerverwarming. Hierbij wordt de vloer elektrisch verwarmd zodat een groot oppervlak warmte kan afgeven.
  • Radiatorverwarming. Hierbij is de radiator gevuld met een vloeistof, dit is meestal olie. Deze vloeistof wordt verwarmd en vervolgens circuleert de verhitte vloeistof ¬†door de radiator. Hierbij geeft de vloeistof warmte af aan de lucht.
  • Verwarmingselementen zijn ook vormen van elektrische verwarming. Hier zijn veel verschillende varianten van. Er elektrische verwarmingselementen die bijvoorbeeld in autostoelen worden gebruikt. Ook worden deze elementen gebruikt in waterkokers en boilers. Er zijn ook speciale verwarmingselementen voor aquariums en terrariums. Deze zorgen voor het juiste klimaat voor tropische vissen en terrariumdieren.