Zzp’ers willen meer werken in 2015

Nederlandse zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) willen meer werken. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS wil een op de zes zelfstandigen zonder personeel meer uren werken dan ze op dit moment doen. Het gaat in Nederland om ongeveer 169.000 zzp’ers die daadwerkelijk meer uren willen maken. De zzp’ers die meer uren willen werken hebben op dit moment echter voor twaalf tot twintig uur per week werk. Er zijn echter ook zzp’ers die minder willen werken, dit wil acht procent van de benaderde zzp’ers. Het overgrote deel van de zzp’ers (ongeveer vijfenzeventig procent) wil gewoon het aantal uren werken dat ze op dit moment werken. Deze groep heeft geen behoefte aan veranderingen in hun aantal werkuren.

Zelf voor werk zorgen of via uitzendbureau
Over het algemeen moet een zzp’er er voor zorgen dat hij of zij zelf opdrachtgevers vind waar werkzaamheden tegen betaling kunnen worden verricht. De zzp’er gaat dan zelf de uren declareren die zijn gemaakt. De opdrachtgever zal de zzp’er, indien de uren juist zijn aangegeven, moeten uitbetalen. Door de economische crisis in Nederland hebben veel zzp’ers minder inkomsten gehad. Een groot aantal zzp’ers merkten de gevolgen van de crisis. Dit kwam tot uiting doordat bedrijven minder gebruik maakten van zzp’ers en daarnaast stond ook het uurtarief van zzp’ers onder druk omdat prijs bij veel bedrijven een grotere rol ging spelen.

Zzp’ers werken in de praktijk ook regelmatig samen met uitzendbureaus. Dit biedt voordelen voor zowel het uitzendbureau als de zzp’er. De zzp’er kan gebruik maken van het netwerk van het uitzendbureau om aan het werk te komen en daarnaast zijn veel uitzendbureaus kredietwaardig waardoor een zzp’er vrijwel altijd verzekerd is van zijn of haar geld. Daarnaast kunnen uitzendbureaus ook de bemiddeling in tarieven op zich nemen. Voor uitzendbureaus kleven er ook voordelen aan de samenwerking met zzp’ers. Uitzendbureaus kunnen namelijk meer mensen bemiddelen en kunnen ook de vaak zeer specialistische zzp’ers aanbieden bij klanten waardoor klanten nog beter geholpen kunnen worden. Dat is weer goed voor de naam van het uitzendbureau. Bovendien krijgt het uitzendbureau ook een deel van het tarief en is het daardoor financieel aantrekkelijk.

Reactie van Technisch Werken
Flexwerk is belangrijk voor de economie van Nederland. Hoewel het Kabinet met de Wet Werk en Zekerheid bedrijven probeert te motiveren om personeel in vast dienstverband te nemen, blijken veel werknemers in Nederland een voorkeur te hebben voor flexwerk. De zzp’ers blijken hiervan een goed voorbeeld. Daarnaast zijn ook uitzendkrachten belangrijk voor de economie omdat ze door bedrijven ingezet kunnen worden wanneer het drukker wordt. Als het rustiger wordt kunnen bedrijven weer afscheid van deze krachten nemen zonder juridische problemen. Dat zorgt er voor dat bedrijven flexibeler kunnen inspelen op de productiewensen van klanten.