Nederlandse consumenten gaven in juli 2015 weer meer geld uit

De bestedingen van consumenten in een land is een belangrijk aspect waarop de ontwikkelingen in de economie kunnen worden gevolgd. Daarom onderzoekt het Centraal Bureau voor de Statistiek met regelmaat de bestedingen van consumenten in Nederland. Volgens het CBS gaven consumenten in Nederland ook in juli weer meer geld uit. Dit komt omdat de economie aantrekt. Het CBS vergelijkt de maand juli van 2015 met dezelfde maand een jaar geleden. Als men de bestedingen van deze twee maanden vergelijkt dat blijkt dat de bestedingen in 2015 1,3 procent hoger lagen dan in 2014. Na jarenlange afname van consumentenbestedingen stijgen de bestedingen weer. Dit proces is al ongeveer een jaar aan de gang.

Wat kopen consumenten in Nederland?
Het valt volgens het CBS op dat consumenten in Nederland zich vooral richten op de aanschaf van duurzame producten. Hierbij kan gedacht worden aan producten die verhoudingsgewijs lang mee gaan zoals meubels voor de woninginrichting en apparaten voor het huishouden. In deze categorieën steeg de aanschaf met 5,4 procent. Het valt verder op dat de aanschaf van deze producten verband houd met de aantrekkende woningmarkt in Nederland.

Waar werd minder geld aan besteed
Niet in alle sectoren werd meer geld besteed in juli. Op het gebied van de aanschaf van voedingsmiddelen daalden de uitgaven van Nederlandse consumenten. Aan genotsmiddelen en voedsel gaven consumenten in Nederland 1,6 procent minder geld uit.

Reactie van Technisch Werken
De binnenlandse bestedingen in Nederland gaan omhoog en dat is een goed teken. Een verhoging van de binnenlandse bestedingen duid namelijk op een toenemend consumentenvertrouwen en juist dat vertrouwen is belangrijk voor de economie. De economie draait namelijk om vertrouwen. Toch blijkt uit het uitgavepatroon dat veel consumenten vooral investeren. Ze kopen duurzame producten die waardevast zijn en/of lang mee gaan. Geld wordt nog weinig besteed aan genotsmiddelen. Nu is dat op zich niet erg maar het is wel een teken dat consumenten voorzichtig zijn. Wereldwijd zijn er verschillende ontwikkelingen gaande die consumenten bezorgd maken. Consumenten zoeken veiligheid en zekerheid op en voor een deel vinden ze die in een ‘waardevast’ koophuis en producten die lang meegaan. Daaraan verbonden is de vrij lage rente op dit moment wat de aanschaf van deze producten aantrekkelijk maakt.