Zzp’ers krijgen in 2015 nog steeds moeilijk een hypotheek

De Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor zzp’ers op een hypotheek af te sluiten. Hiervoor heeft de VEH het Kennis Instituut Zelfstandig Ondernemerschap (KIZO). Dit instituut heeft voor het onderzoek in totaal 851 zzp’ers benaderd. In dit onderzoek werden vragen gesteld aan de zzp’ers over hun ervaringen bij het afsluiten van een hypotheek. Veel zzp’ers merken dat het lastig is om een hypotheek af te sluiten.

Ook in 2015 is het voor deze groep nog niet eenvoudig om het wantrouwen van hypotheekverstrekkers te overwinnen. Sommige zzp’ers hebben de indruk dat ze worden tegengewerkt. In 2015 heeft Nederland ongeveer 810.000 zzp’ers. Dit aantal neemt alleen maar toe omdat flexibeler werken steeds belangrijker wordt op de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk dat de zzp’ers voldoende mogelijkheden krijgen om hun werk goed uit te voeren. Ook de mogelijkheden om een woning aan te schaffen is belangrijk en dient niet wezenlijk te verschillen met de mogelijkheden van werknemers die in loondienst bij een bedrijf zijn. Toch is de praktijk anders.

Problemen met aanvragen hypotheek voor zzp’ers
De meeste zzp’ers zijn bereid om bij de aanvraag van de hypotheek de benodigde financiële gegevens te verstrekken. Ondanks dat ervaart 82 procent van deze groep dat ze in een moeilijk proces belanden. Daarnaast geven zzp’ers aan dat hypotheekadviseurs aanvullende eisen stellen voor zzp’ers. Hierbij kan gedacht worden aan het inbrengen van eigen geld en de verplichting tot een garantstelling.

Verder betalen zzp’ers regelmatig hoger advieskosten en een renteopslag. Een mogelijkheid om een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te krijgen is er ook niet.

Partnerinkomen doorslaggevend
Het partnerinkomen blijkt van groot belang voor de aanvraag van een hypotheek. Daarbij dient de partner overigens wel een rechtstreeks dienstverband te hebben bij een bedrijf. Als dit het geval is ervaren veel zzp’ers dat de hypotheekverstrekkers bij de hypotheekaanvraag vooral naar dit inkomen kijken. Vier op de tien zzp’ers gaf aan dat de hypotheekverstrekkers hun zzp-inkomen volledig buiten beschouwing laten als er een partner is met een rechtstreeks dienstverband. Een groot deel van de zzp’ers die een eigen huis heeft schafte het huis aan toen ze nog een rechtstreekse baan in loondienst bij een werkgever hadden.

Reactie van Technisch Werken
Zzp’ers zijn regelmatig in het nieuws. Meestal gaat het daarbij om de rechten voor deze groep zelfstandige ondernemers. De rechten van deze groep zijn nog niet gelijkwaardig ten opzichte van werknemers die een lang vast dienstverband hebben bij een bedrijf. Banken en andere hypotheekverstrekkers zien in zzp’ers nog een risicovolle groep om geld aan te verstrekken. Dat is jammer omdat er veel zzp’ers zijn die gedurende lange periodes werk hebben. De hypotheekverstrekkers willen echter zo weinig mogelijk risico lopen. Het onderzoek dat is gedaan in de opdracht van VEH maakt duidelijk dat er nog wat moet veranderen. De vraag is of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Veel banken en andere hypotheekverstrekkers zullen per individueel geval kijken of een hypotheek kan worden verstrekt of niet.