Veel zzp’ers gebruiken inkomensverklaring in 2018 om NHG hypotheek af te sluiten

Zzp’ers kunnen met een inkomensverklaring in aanmerking komen voor een hypotheek onder de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Van deze mogelijkheid wordt veel gebruik gemaakt door zelfstandigen zonder personeel. Voor veel van deze zzp’ers is de inkomensverklaring een uitkomst om bij hypotheekverstrekkers toch het vertrouwen te kweken dat ze aan hun hypotheekverplichtingen kunnen voldoen.

Hypotheekverstrekkers
Inmiddels zijn er in Nederland vijftien hypotheekverstrekkers die de inkomensverklaring accepteren. Vanaf 1 december 2018 kunnen ZZP’ers de inkomensverklaring gebruiken. Dan moeten ze in ieder geval twaalf maanden actief zijn geweest als zelfstandige zonder personeel. In het verleden moesten zzp’ers minimaal drie jaar gewerkt hebben als zelfstandige om in aanmerking te kunnen komen voor een hypotheek. De afgelopen tijd hebben al meer dan duizend zzp’ers een hypotheek kunnen aanvragen.

Waarborgfonds Eigen Woningen
Dit bericht werd bekend gemaakt door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Deze organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering en het beleid van de NHG. De WEW ervaart de huidige ontwikkelingen als ”zeer succesvol”. Er moeten volgens de organisatie meer van dit soort regelingen worden bedacht. Dan kunnen meer ondernemers in de toekomst gebruik maken van een NHG hypotheek.

Dat is goed voor deze ondernemers maar ook goed voor de woningmarkt. WEW-directeur Arjen Gielen geeft namens de WEW aan: ”Wij vinden dat iedereen evenveel mogelijkheden moet hebben voor een verantwoorde financiering van de eigen woning, ongeacht de aard van het dienstverband en contractvorm”. Dit jaar zouden nieuwe mogelijkheden moeten worden geïntroduceerd om de NHG hypotheek voor meer mensen binnen bereik te krijgen.