Europese offshore windenergiecapaciteit met 25 procent gegroeid in 2017

In 2017 is er veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van windmolenparken waarmee elektrische energie opgewekt kan worden. Op zee zorgt de enorme windkracht er voor dat de windturbines in beweging worden gebracht zodat elektrische energie kan worden opgewekt voor bedrijven maar ook voor woningen. In 2017 is in Europa in totaal voor 3,1 gigawatt aan offshore windenergie operationeel geworden. Deze toename zorgt er voor dat de totale capaciteit aan windenergie is toegenomen met 25 procent.

Hierdoor komt de capaciteit aan windenergie op 15,8 gigawatt. Deze toename maakt dat 2017 een recordjaar is geweest voor de winderenergie in Europa. Dit maakte de Europese branchevereniging WindEurope op dinsdag 6 februari 2018 doormiddel van cijfers inzichtelijk. Met name het Verenigd Koninkrijk heeft een groot aandeel in de toename onder de offshore windinstallaties. De toename in de capaciteit van de windenergie voor het Verenigd Koninkrijk kwam uit op 1,67 gigawatt. Op de tweede plaats staat Duitsland met een toename in de windenergiecapaciteit van 1,3 gigawatt. Nederland doet helaas niet mee aan het rijtje succesvolle landen.

Funderingen voor offshore windmolens
In ons land werd in 2017 geen offshore windenergieproject afgerond. Er werden echter wel voorbereidingen getroffen. Zo heeft het Nederlandse offshorebedrijf Sif vorig jaar 95 offshore funderingen geplaatst voor windmolens. Doordat er nauwelijks nieuwe funderingen voor windmolens door Sif gebouwd werden zakte het marktaandeel van Sif naar 24,1 procent. Het Duitse EEW nam de leiderspositie over en had in 2017 de helft van alle geïnstalleerde funderingen voor windmolens geleverd. Als men kijkt naar de bestaande windcapaciteit dan blijft Sif nog wel markleider. Op dit moment zijn 1.020 Europese offshore funderingen voor windmolens door Sif geproduceerd.