Zonnepanelen populaire duurzame investering van 2000 tot 2015

Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft maandag 20 november 2017 gegevens bekend gemaakt over de ontwikkeling in de milieusector. Hieruit kwamen een aantal interessante aspecten naar voren. Zo is in deze sector sprake geweest van een toename in de werkgelegenheid van 2000 tot 2015. In veel sectoren was in die periode sprake van een negatief effect in de werkgelegenheid door de economische crisis. De milieusector bleef deze negatieve gevolgen grotendeels bespaard.

Wereldwijde bewustwording
Een ander positief aspect is dat de investering in milieubesparende projecten behoorlijk is toegenomen. Dit komt onder andere doordat men wereldwijd bewust is geworden dat men tot actie moet overgaan om het milieu leefbaar te houden. De CO2 uitstoot heeft voor een broeikaseffect gezorgd waardoor de aarde aan het opwarmen is. deze opwarming kan eigenlijk alleen maar gestopt worden als men de uitstoot of emissie van broeikasgassen tegengaat.

Emissiebeperking en energietransitie
De beperking van de emissie kan worden tegengegaan door minder fossiele brandstoffen te verbranden. Dit betekend dat er een energietransitie moet plaatsvinden van steenkool, aardgas, aardolie en andere fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals windenergie en zonne-energie. Deze energietransitie kan echter niet plaatsvinden zonder investeringen te doen. Daarom zijn de investeringen in de energietransitie en de milieusector in de periode van 2000 en 2015 toegenomen in Nederland. In 2000 werd nog voor een bedrag van 2,2 miljard euro geïnvesteerd in de milieusector. In 2015 was dit bedrag al gegroeid tot 5 miljard euro.

Zonnepanelen
Vooral zonnepanelen zijn een populaire investering geworden vanaf het jaar 2000. Zowel particulieren als bedrijven investeren meer in zonnepanelen. In zonnepanelen en windmolens werd in 2015 in totaal ongeveer 30 procent meer geld geïnvesteerd dan 2008. Als het gaat om energiebesparing was dit zelfs 87 procent van de investeringen. Verder ging verreweg het meeste geld van de totale investering in de milieusector naar afvalscheiding en riolering. Ongeveer vijfentwintig procent werd besteed aan natuurbeheer en landschapsbeheer. In 2015 werd verhoudingsgewijs nog weinig geld besteed aan hernieuwbare energievormen en energiebesparing maar aan deze aspecten wordt wel steeds meer geld besteed.