Investeringen in milieusector toegenomen na 2000

De milieusector wordt een steeds grotere sector in Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek rekent een grote groep bedrijven tot de milieusector. Volgens het CBS zijn bedrijven die gericht zijn op verduurzaming, energiebesparing en grondstofmanagement actief in de milieusector. Ook bedrijven die zich bezig houden met de circulaire economie en de energietransitie van vervuilende energie naar minder milieubelastende energie behoren tot de milieusector. In totaal zouden er 140.000 mensen werkzaam zijn in de milieusector in Nederland. De werkgelegenheid in deze sector is toegenomen volgens het CBS. Zelfs in de economische crisis nam de werkgelegenheid in de milieusector niet of nauwelijks af in tegenstelling tot andere sectoren van de Nederlandse economie. Ook de investeringen zijn toegenomen in de milieusector.

Bedrijven milieusector
Er vallen nogal wat bedrijven onder de milieusector volgens het CBS. In ieder geval hebben al deze bedrijven met elkaar gemeen dat ze zorgen voor een beter milieu. Dit kan zijn door het besparen van afval of het recyclen daarvan. Op die manier worden grondstoffen hergebruikt zodat ze niet meer uit de aardboden hoeven te worden gehaald. Dit wordt ook wel grondstofmanagement genoemd en vormt een belangrijk onderdeel van de circulaire economie. Ook bedrijven die gericht zijn op energiebesparing behoren tot de energiesector. Dit kunnen bedrijven zijn die gericht zijn op het isoleren van woningen maar ook op bedrijven die innovatieve oplossingen hebben bedacht waardoor een hoger rendement uit verwarmingsinstallaties kunnen worden gehaald. Bedrijven die actief zijn in het opwekken van duurzame en hernieuwbare energie behoren volgens de definitie van het CBS ook tot de milieusector. Door de jaren heen zijn er steeds meer bedrijven actief geworden in deze sector waaronder innovatieve startups die ideeën hebben bedacht om nog beter om te gaan met energie en het milieu.

Klimaatakkoorden
Wereldwijd is er gelukkig meer aandacht voor het milieu. Dit is wel wat aan de late kant want er is al sprake van opwarming van de aarde. Dit proces kan alleen worden gestopt door zorgvuldiger om te gaan met de aanwezige energiebronnen op de aarde en de CO2 uitstoot te beperken. Daarvoor moeten echter wereldwijd afspraken worden gemaakt. Hiervoor worden klimaattoppen gehouden waar verdragen worden gesloten tussen landen die wereldwijd bijdragen aan de vervuiling en in feite is dat ieder land. Een bekend akkoord is het klimaatakkoord van Parijs. Er zijn echter ook klimaatakkoorden die landelijk worden gesloten. Zo zijn er ook in Nederland afspraken gemaakt om de CO2 uitstoot te beperken. Al deze afspraken en verdragen zorgen er echter voor dat er meer investeringen worden gedaan in de milieusector.

Investeringen milieusector
De milieusector groeit in Nederland door de aandacht die er is voor het milieu. Daardoor nemen de investeringen in bedrijven die gericht zijn op het verbeteren van het milieu toe. Vanaf het jaar 2000 is hert aantal investeringen in de milieusector aanzienlijk toegenomen. In 2000 werd nog voor een totaalbedrag van 2,2 miljard euro geïnvesteerd in het milieu. Ongeveer vijftien jaar later kwam de totale som aan investeringen uit op ongeveer 5 miljard euro. Als men dit gaat meten als aandeel van het bruto binnenlands product (bbp), dan zijn de investeringen opgelopen van 2,1 procent naar 3,7 procent.