Investeringen zijn forst toegenomen in april 2016

Op dinsdag 21 juni 2016 maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat de investeringen die in Nederland worden gedaan flink aan het toenemen zijn. Het statistiekbureau maakte dat duidelijk door de cijfers over de maand april bekend te maken. In deze maand werden 8,4 procent meer investeringen gedaan in Nederland dan in dezelfde maand een jaar eerder. De toename in de investeringen is eveneens sterker dan de maand maart 2016.

Woningbouw
Volgens het CBS is er met name een toename te zien in het aantal investeringen in woningen in Nederland. Verder werden er in Nederland meer investeringen gedaan in de infrastructuur. Bovendien werden er door bedrijven meer investeringen gedaan in transportmiddelen en vervoersmiddelen. Zo was er sprake van een toename in de investeringen in vrachtwagens, vliegtuigen en trekkers. Ook werden er meer opleggers aangeschaft in april 2015.

Wordt juni nog beter?
Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte bovendien bekend dat de omstandigheden voor investeringen in de maand juni nog gunstiger waren dan in de maanden april en mei van dit jaar. Het CBS verwacht dat in de maand juni de investeringen nog meer zijn toegenomen omdat de situatie op de financiële markten toen beter was. Ook de situatie op de afzetmarkten was in juni gunstiger dan de maanden daarvoor.

Reactie van Technisch Werken
De berichten van het CBS over de investeringen in Nederland kunnen worden uitgelegd als zeer positief. Hoe meer er geïnvesteerd wordt hoe beter het vertrouwen van bedrijven en particulieren in de economie. De economie draait voor een groot deel om vertrouwen. Als dit vertrouwen toeneemt zie je dat er een kettingreactie optreed. Er zijn meer mensen en bedrijven die producten kopen. Daardoor wordt de afzet van bedrijven groter en stijgt de omzet en in de regel ook de marge. Daardoor kunnen bedrijven meer investeren en meer personeel aannemen. De productie van bedrijven gaat omhoog en de werkgelegenheid onder de bevolking neemt toe. Daardoor stijgt de koopkracht en kan men meer geld besteden aan producten waardoor bedrijven weer meer kunnen afzetten. Het is een vicieus proces.