Zonnepanelen en zeewierteelt voor het eerst samen getest op zee in 2020

In 2020 zijn Oceans of Energy en The Seaweed Company gestart met testen op zee. Het gaat hierbij om een systeem dat bestaat uit een combinatie van zeewierteelt en de opwekking van zonne-energie. Het bericht over de start van de testen werd afgelopen woensdag door de bedrijven bekend gemaakt. volgens de bedrijven is het de eerste keer dat een combinatie van het opwekken van zonne-energie en zeewierteelt wordt getest. Daarnaast is het ook de eerste keer dat in Nederland zeewierteelt op zee op een omvangrijke manier wordt getest. De testlocatie is ongeveer 12 kilometer uit de Nederlandse kust ter hoogte van Scheveningen.

Zeewier telen op zee

Het plaatsen van windmolenparken op zee is niet heel bijzonder. Over de gehele wereld worden windmolenparken op zee geplaatst. Tussen de windmolens is op zee echter veel ruimte die momenteel vaak onbenut blijft. Deze ruimte zou kunnen worden benut door zonnevelden en zogenaamde zeewiervelden. Daar wordt zeewier geteeld voor verschillende doeleinden. Steeds meer experts zijn er van overtuigd dat dit een nuttig gebruik kan zijn van het oppervlaktewater. Toch moeten er eerst wel testen worden gedaan. Overigens ligt de nieuwe testlocatie niet tussen de windmolens maar dichter bij de kunst. Eerst willen de betrokken partijen bekijken hoe de zeewierteelt dichter bij de kust zich ontwikkelt alvorens er testen worden gedaan meer op de volle zee.