Meer woningbouw mogelijk door minder stikstofemissie in verkeer sinds maart 2020

Doordat de maximumsnelheid van het wegverkeer in maart 2020 is verlaagd is de uitstoot van stikstof behoorlijk afgenomen. De reductie van stikstof in het verkeer zorgt er voor dat er in Nederland ruimte ontstaat voor andere ontwikkelingen waarbij stikstof vrijkomt. Een voorbeeld van zo’n ontwikkeling is de bouw van nieuwe woningen. De reductie van stikstof door het aanpassen van de maximale snelheid op de Nederlandse wegen heeft er voor gezorgd dat er nog eens 20.286 woningen zouden mogen worden gebouwd in 2020. Eerder werd geen vergunning verleend aan de bouw van extra woningen. Dat kwam door een uitspraak van de Raad van State in mei 2019.

Reductie stikstof in verkeer maakt nieuwbouw mogelijk

Die uitspraak heeft een behoorlijke reductie veroorzaakt in de bouw. De overheid is echter groot voorstander van de bouw van nieuwe woningen in Nederland. Er heerst een woningtekort en de woningmarkt is oververhit. Daarom moeten er meer woningen worden bijgebouwd. Het bouwen van de woningen zorgt echter voor meer stikstof. Toch is het bouwen van nieuwe woningen niet beslist slecht voor het milieu. Veel nieuwe woningen zijn namelijk veel duurzamer en energiezuiniger dan bestaande woningen. Dat betekent dat mensen die daar wonen tijdens het gebruik van de woning wellicht minder vervuilend zijn dan wanneer ze in een oudere of minder energiezuinige woning zouden verblijven.

Duizenden nieuwe woningen mogelijk

Het ministerie van Binnenlandse Zaken nu bekend gemaakt dat er meer woningen mogen worden gebouwd. Het gaat in totaal om 65 vergunningen die zijn verstrekt voor de bouw van nieuwe woningen. De meeste woningen zijn vergund in Noord-Holland (5.966), op de tweede plaats staat de provincie Utrecht (5.347), de derde plaats is voor Zuid-Holland (4.491), op de vierde plek komt Gelderland (1.921), daarna Noord-Brabant (1.685), vervolgens Drenthe (500) en tot slot Overijssel (373). Dat blijkt uit cijfers van uitvoeringsorganisatie BIJ12 die op donderdag 3 december 2020 bekend zijn gemaakt.