Zonne-energie op zee project geïnstalleerd op Oostvoornse Meer in 2021

Doordat een groot aantal geschikte daken al is voorzien van zonnepanelen en er ook steeds meer zonnevelden op land zijn aangebracht wordt er gekeken naar andere mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen. Het plaatsen van zonnevelden op meren en op zee wordt daardoor steeds aantrekkelijker. Zonnevelden op zee kunnen in de toekomst een belangrijke rol spelen met betrekking tot de energievoorziening. Een consortium onder leiding van onderzoeksorganisatie TNO heeft in het Oostvoornse Meer een nieuw drijvend zonnesysteem ontwikkeld en geïnstalleerd.

Op maandag 29 november 2021 is gestart met het testen van het nieuwe systeem met flexibele zonnecellen. De bedoeling is dat er in de toekomst meer zonnevelden op zee worden geplaatst. Zo zou men in 2050 volgens TNO 45 gigawattpiek aan zonne-energievermogen in de Nederlandse Noordzee kunnen installeren. Dit zou bijna vijfentwintig procent zijn van alle vermogen aan zonne-energie die men tegen die tijd heeft geïnstalleerd. Het totale vermogen aan zonne-energie zou tegen 2050 ongeveer op 200 GWp uit moeten komen volgens de TNO.