Waarom is zonne-energie een belangrijke energiebron?

Zonne-energie is altijd aanwezig, tenminste zolang de zon bestaat en wij haar straling op aarde ontvangen. Veel van het leven op aarde is afhankelijk van de energie die afkomstig is van de zon. Bijna alle energievormen op aarde zijn indirect of direct ontstaan door de energie die van de zon afkomstig is. Hoewel op aarde veel energie wordt verbruikt door de mensheid levert de zon de aarde nog meer energie. Meer dan negenduizend keer het totale energieverbruik van de mensheid wordt door de zon geleverd. Dit houdt in dat de zon duizenden malen meer energie levert dan de zeven miljard mensen in feite op aarde gebruiken. Niet alleen mensen hebben de zon nodig maar ook dieren en planten. De hele natuur op aarde is afhankelijk van de energie die zonlicht biedt.

Zonne-energie dient de mens
De zon is een ster die op grote afstand van de aarde staat. De aarde draait om de zon heen en draait daarnaast ook nog om zijn eigen as. Hierdoor ontstaat het dag en nachtritme. Doormiddel van een kernfusieproces produceert de zon straling in de vorm van warmte en licht. Zonne-energie is altijd aanwezig ook wanneer er wolken zijn die het zonlicht schijnbaar afschermen. Door de voortdurende aanwezigheid van zonlicht is zonlicht een belangrijke energiebron die door de mens benut kan worden op verschillende manieren. Vroeger werd zonlicht al gebruikt voor eenvoudige toepassingen. Bijvoorbeeld het drogen van kleding of bepaalde soorten voedsel. Daarnaast werd het gebruikt voor het drogen van bijvoorbeeld verf of hout. Tegenwoordig wordt zonlicht ook gebruikt voor het opwarmen van water. Daarnaast wordt zonne-energie omgezet in elektriciteit door bijvoorbeeld gebruik te maken van zonnepanelen. Deze vorm van zonne-energie wordt ook wel actieve zonne-energie genoemd. Passieve zonne-energie is bijvoorbeeld een temperatuurstijging in een woning of kantoorpand doordat de zon op de ramen schijnt.

Zonne-energie belangrijk voor de toekomst
Vanwege de voortdurende aanwezigheid van zonlicht vormt zonne-energie en belangrijke energiebron voor de wereld en de mensen die daarop wonen. Zonne-energie wordt op dit moment in toenemende mate gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Dit kan doormiddel van zonnepanelen. Daarnaast wordt zonne-energie ook toegepast in rekenmachines en andere kleine elektronica. In de toekomst zal zonne-energie ook gebruikt kunnen worden voor een deel van de energievoorziening van voertuigen zoals auto’s. Op dit moment zijn de ontwikkelingen daarvoor in volle gang. Zonne-energie kan het gebruik van schadelijke fossiele brandstoffen beperken. Deze fossiele brandstoffen zijn daarnaast ook niet onbeperkt aanwezig op aarde. Daarom moet er spaarzaam mee om worden gegaan.