Productie hernieuwbare stroom uit windenergie en zonne-energie gestegen met 40 procent in 2020 ten opzichte van 2019

Het gaat goed met de productie van stroom uit hernieuwbare bronnen. In het afgelopen jaar is de productie van zonne- en windenergie toegenomen met 40 procent ten opzichte van het jaar 2019. Dit is woensdag 24 februari 2021  naar voren gekomen uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS geeft aan dat het nog gaat om voorlopige cijfers. In 2020 zou volgens deze cijfers 31 miljard kilowattuur (kWh) groene stroom zijn opgewekt ten opzichte van 22 miljard kWh in 2019. Het CBS geeft aan dat voornamelijk windmolens veel elektrische energie hebben opgewekt in 2020. In de totale productie van hernieuwbare energie in het afgelopen jaar is 45 procent afkomstig geweest uit windmolens.

Biomassa zorgde voor 29 procent van de productie van hernieuwbare energie en zonnepanelen ongeveer 26 procent van het totaal. In 2020 kwam de productie van duurzame energie uit zonnepanelen uit op 8,1 miljard kWh. Dat is een toename van ongeveer 53 procent ten opzichte van 2019. De toename van elektrische stroom uit zonnepanelen is logisch omdat er steeds meer zonnepanelen in Nederland worden aangebracht op daken maar ook op zonnevelden. Inmiddels is het totaal aan vermogen dat zonnepanelen kunnen opwekken ongeveer 10 gigawatt (GW). Er worden echter niet alleen meer zonnepanelen in Nederland geplaatst maar ook meer windmolens. Vooral op zee worden meer windmolens geplaatst. De productie van elektrische energie uit windmolens is in 2020 toegenomen met 29 procent tot 13,9 miljard kWh. De productie van groene stroom uit biomassa steeg met 49 procent tot 9 miljard kWh.