Ziekte mag niet tot lagere WW-uitkering leiden aldus rechter

Als een werknemer ziek is mag dit volgens de rechter geen aanleiding zijn tot een lagere WW-uitkering als een werknemer na de ziekte zijn of haar baan verliest. Dit is het oordeel van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). In Nederland is de CRvB de hoogste rechter onder andere op het gebied van de sociale zekerheid. De uitspraak over ziekte en de hoogte van de WW-uitkering werd woensdag 19 juli 2017 gedaan door de Centrale Raad van Beroep. Dit gebeurde in een rechtszaak die een werknemer had aangespannen tegen uitkeringsinstantie UWV.

Lager dagloon door ziekte
De desbetreffende werknemer was geruime tijd ziek geweest en had in het tweede ziektejaar niet volledig het salaris doorbetaald gekregen. De werknemer raakte zes maanden na het herstel werkloos en dit had gevolgen voor het zogenoemde dagloon van de desbetreffende persoon. Het dagloon wordt door het UWV gebruikt als de basis voor de berekening van de WW-uitkering. Het UWV kijkt voor de berekening van het dagloon naar het sv-loon dat een werknemer verdiende in een periode van een jaar voordat deze persoon werkloos werd.

Het sv-loon oftewel het sociale verzekeringsloon is het loon waarover de werknemer belastingen heeft betaald en sociale premies heeft afgedragen. Als een werknemer vanwege ziekte minder inkomsten heeft dan heeft dit dus ook gevolgen voor de hoogte van het dagloon. Dat is onterecht aldus de Centrale Raad van Beroep. De werknemer die de rechtszaak aanspande had in de periode voorafgaand aan haar werkloosheid door ziekte minder inkomsten gehad en daardoor een lager dagloon gekregen en dus een lagere WW-uitkering.

Onvoldoende inkomensbescherming
Volgens de Centrale Raad van Beroep is de werknemer die het betrof de dupe geworden van een aanpassing van regels voor de vaststelling van het dagloon. De financiële gevolgen voor langdurig zieke werknemers zijn volgens de CRvB onvoldoende onderzocht en daarnaast zijn de regels volgens deze rechter zodanig opgesteld dat ze onvoldoende inkomensbescherming bieden. De besluiten die op deze huidige regels gebaseerd zijn zullen daarom niet in stand gehouden moeten worden. De rechter geeft aan dat het UWV het dagloon van de werknemer opnieuw moet berekenen op basis van het loon dat de werknemer ontving voordat deze ziek werd. Tegen de uitspraak van de CRvB is geen beroep meer mogelijk. Het UWV zal daarom conform de uitspraak moeten handelen.