Staken geen negatieve invloed hebben op WW-uitkering vanaf 2017

Werknemers die staken worden door de Nederlandse overheid beschermd. Staken is een recht en daarom moeten werknemers die staken geen indirecte gevolgen ondervinden van hun stakingsactiviteiten. Zo moet het staken bijvoorbeeld geen negatieve gevolgen hebben voor de werkloosheidsuitkering. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geoordeeld in een zaak bij een vangrailproducent.

Recht op staken
Het bedrijf dat vangrails produceert wil het productieproces van het bedrijf verplaatsen. De werknemers van het bedrijf hebben echter gestaakt omdat ze het niet eens zijn met deze beslissing. Ondanks de staking werd de verhuizing van het bedrijf doorgezet. De werknemers raakten door deze verhuizing hun baan kwijt. Een aantal van deze werknemers moet echter een uitkering aanvragen. Daarvoor is het dagloon belangrijk. Tijdens de berekening van het dagloon worden verschillende componenten meegenomen. Door de staking viel het dagloon van de werknemers die gestaakt hebben lager uit. Daardoor ontvingen de voormalige werknemers een lagere uitkering in de WW.

Nieuwe berekening WW
Het CRvB is van mening dat de huidige rekenmethode werknemers ervan kan weerhouden te staken omdat ze andere een lagere WW uitkering zouden kunnen ontvangen. Vanwege deze reden zullen werknemers er misschien niet voor kiezen om te staken waardoor ze belemmerd worden in hun stakingsrecht. De rechtbank is het daar mee eens en heeft om die reden bepaald dat het UWV het dagloon van deze voormalige werknemers opnieuw zal moeten berekenen. Bovendien zal het UWV in de toekomst een nieuwe berekeningsmethode moeten hanteren. Deze nieuwe berekeningsmethode treedt in werking op 1 september 2017.