Werkzoekende EU-migrant krijgt geen uitkering als deze niet heeft gewerkt in het gastland

Het verstrekken van uitkeringen aan EU-migranten is al een tijd een punt van discussie in de Europese Unie. Veel Europese landen zijn bang dat er EU-migranten zich gaan vestigen om vervolgens te profiteren van uitkeringen van het desbetreffende land. Deze EU-migranten worden ook wel onder de naam ‘uitkeringstoerisme’ geschaard. Uitkeringstoerisme kost bepaalde EU landen veel geld. Daarom willen deze landen dat er wat aan deze ontwikkeling gedaan wordt.

De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie heeft daarom een advies opgesteld aan de EU. Dit advies is donderdag 27 maart 2015 uitgebracht. In dit advies is aangeven dat lidstaten van de Europese Unie mensen uit andere EU-landen geen uitkering hoeven te verstrekken als deze mensen niet in het gastland werkzaamheden tegen betaling de betaling van loon hebben verricht.

Volgens de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie zorgt het zoeken naar werk in een ander EU-land er nog niet voor dat de desbetreffende persoon ook het recht op een uitkering kan claimen. Het advies dat gegeven is door advocaat-generaal Melchior Wathelet is niet bindend. Ondanks dat is het advies wel zwaarwegend. De rechters in Europese landen hebben de verplichting om met het advies rekening te houden als ze vonnissen uitspreken in situaties waarbij dit aan de orde komt.

Uitspraak van Europese Hof
Aan het einde van 2014 deed het Europese Hof al een uitspraak over dit onderwerp. Hierin werd duidelijk dat Europese landen niet zomaar financiële bijstand hoeven te verlenen aan migranten die uit andere Europese lidstaten afkomstig zijn. Toen werd echter nog door de rechters aangegeven dat EU-landen alleen maar een uitkering mogen weigeren als de migranten niet de intentie hebben om in het gastland werk te vinden. Het advies dat donderdag 27 maart 2015 werd aangegeven door de advocaat-generaal van het Europees Hof gaat dus verder dan de uitspraak aan het einde van 2014.

Reactie van Technisch Werken
Dit is een goede ontwikkeling in Europa. Veel rijkere Europese landen merken dat er migranten vanuit armere Europese landen graag in aanmerking willen komen voor een uitkering. Hierdoor worden de reserveringen voor uitkeringen van de rijkere Europese landen niet alleen aan de eigen bevolking betaald maar ook aan migranten die niet eerder binnen de landsgrenzen van het desbetreffende land hebben gewerkt.

Als men aanspraak wil maken op een uitkering zal men daarvoor echter ook werk moeten hebben verricht om de reserveringen voor de uitkeringen van het gastland op te bouwen. Het is bij deze ontwikkeling belangrijk dat men wel duidelijk een minimale duur aan moet geven dat een arbeidsmigrant in het gastland moet werken om in aanmerking te komen voor een uitkering. Daarnaast moet (vermoedelijk)  misbruik hard worden aangepakt. Als de hiervoor genoemde termijn bijvoorbeeld is verstreken is het verdacht dat de arbeidsmigrant meteen in een uitkeringspositie geraakt. Er dienen meer controles te worden verricht door overheden. Misbruik van uitkeringen kosten landen veel geld.