Asscher wil transitievergoeding schrappen na twee jaar doorbetalen ziekte

Dat de Wet Werk en Zekerheid voor problemen heeft gezorgd op de arbeidsmarkt weet inmiddels bijna iedereen. In 2016 zal minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken met concrete oplossingen moeten komen om het schadelijke effect van de Wet Werk en Zekerheid te beperken. Inmiddels is de minister bereid om de werkgevers in Nederland enigszins tegemoet te komen. Werkgevers in Nederland zijn verplicht om na twee jaar tijdelijk dienstverband een transitievergoeding te verstrekken als de desbetreffende werknemer geen vast contract ontvangt.

Zieke flexwerker
Het kan echter voorkomen dat werknemers twee jaar lang ziek zijn geweest. Dat levert voor werkgevers financiële druk. Daarnaast zijn werkgevers verplicht om zich in te spannen voor de re-integratie van de werknemers. Dit alles brengt voor werkgevers behoorlijke kosten met zich mee. Minister Asscher heeft daarom in een gesprek met NU.nl gezegd dat hij bereid is om werkgevers tegemoet te komen die twee jaar lang een zieke werknemer hebben moeten door betalen. Werkgevers hoeven volgens hem geen transitievergoeding te betalen als ze zich aantoonbaar hebben ingespannen om de werknemer te laten re-integreren.

Geen transitievergoeding betalen
De uitwerking van de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) veroorzaakt vooral voor werkgevers in het midden en kleinbedrijf een financiële druk. De kosten van een zieke werknemer kunnen zeer hoog oplopen omdat een werkgever verplicht is om het loon van een zieke werknemer twee jaar door te betalen. In feite is de periode dat de werknemer ziek is in feite een periode dat hij voor een bepaalde werkgever in dienst is.

De werkgever heeft echter meer kosten dan baten over de ziekteperiode. Daarom is minister Asscher bereid om de transitievergoeding te schrappen voor werkgevers als ze kunnen aantonen dat ze zich hebben ingezet voor de re-integratie van de zieke werknemer. Minister Asscher zegt hierover “als een werkgever iemand voor twee jaar doorbetaalt bij ziekte en dan ook nog eens een transitievergoeding moet betalen, wordt dat als onbillijk ervaren”. De minister wil in gesprek gaan met betrokken partijen en is daarbij bereid om werkgevers te belonen indien zij zich hebben ingespannen voor de reïntegratie van hun zieke werknemers.

Reactie van Technisch Werken
Minister Asscher ziet nu zelf in dat de uitwerking van de Wet Werk en Zekerheid op een aantal punten niet het gewenste effect heeft voor bedrijven. Als hij even wat langer nadenkt dan ziet hij dat de gehele wet op de schop moet. Flexwerk is namelijk belangrijk voor het Nederlandse bedrijfsleven en voor Nederlandse werknemers. Daarom moet hij het flexwerk niet ontmoedigen maar juist stimuleren. De wet en regelgeving moet zo worden toegepast dat het bedrijfsleven en werkzoekenden sneller wat voor elkaar kunnen betekenen en ook sneller van elkaar afscheid kunnen nemen als dat nodig is om het voortbestaan van een bedrijf te handhaven.