Zelfrijdende auto’s pas in 2065 in de meerderheid op het wegennet

Op dit moment zijn verschillende technologische bedrijven bezig met het ontwikkelen van volledig zelfrijdende auto’s. Het duurt echter nog vele tientallen jaren voordat er meer volledig zelfrijdende auto’s op de wegen zijn dan reguliere, conventionele automobielen. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en de brancheorganisatie RAI Vereniging hebben verschillende onderzoeken op het gebied van autonome rijden onderzocht en beoordeeld. Hieruit komt naar voren dat pas rond 2065 meer zelfrijdende auto’s aan het verkeer deelnemen dan gewone voertuigen. Vanaf 2065 zouden er dus meer autonome voertuigen op de Nederlandse weg dan voertuigen die volledig door een mens worden bestuurd.

Er is wel voldoende technologie ontwikkeld voor het ondersteunen van de automobilist maar de stap naar volledig autonoom rijden vereist veel tijd en inspanning op het gebied van research & development. Mensen kunnen vaak sneller beslissingen nemen in verkeersituaties die complex zijn. Voor voertuigmanagementsystemen die gekoppeld zijn aan sensoren voor autonoom rijden is het heel moeilijk om de complexiteit van het menselijke gedrag na te bootsen. De handelingen en beslissingen met betrekking tot de besturing van het voertuig kunnen nog maar nauwelijks worden overgedragen aan machines en besturingssystemen.

Vermoedelijk zal de introductie van de zelfrijdende auto’s op de Nederlandse wegen niet in één keer plaatsvinden maar in een aantal verschillende fasen. Er worden drie fasen genoemd waarbij de derde fase het meest complex is. De derde fase is gericht op de implementatie van gedeeltelijk zelfstandige voertuigen. Deze voertuigen kunnen gedeeltelijk zelfstandig beslissingen nemen maar mensen moeten ze zelf ook op de weg letten en ingrijpen bij noodsituaties. Deze derde fase vereist automobilisten met speciale rijvaardigheden. Als niet iedereen deze vaardigheden hebben kunnen er gevaarlijke situaties worden veroorzaakt en ongelukken plaatsvinden. De komende jaren wordt nog veel tijd en geld gestoken in de ontwikkeling van autonome voertuigen. De onderzoekers verwachten dat op zijn vroegst in 2065 de zelfrijdende auto in de meerderheid is op de Nederlandse wegen. Als de ontwikkeling tegenvalt duurt het nog tientallen jaren langer voordat er meer autonome voertuigen op de Nederlandse wegen zijn dan normale voertuigen.