Nederlandse wegen interessant voor testen zelfrijdende auto’s in 2018

Het wegennetwerk van Nederland is goed voorbereid voor het testen van zelfrijdende auto’s. Uit onderzoek van adviesorganisatie KPMG blijkt dat Nederland over een gunstige infrastructuur beschikt. Ook het overheidsbeleid en de wetgeving van Nederland zijn interessant voor bedrijven die zelfrijdende auto’s willen testen op een wegennetwerk.

KPMG heeft onderzoek gedaan onder twintig landen. Van alle onderzochte landen staat Nederland op de eerste plek als het gaat om gunstige landen voor het testen ven autonome auto’s op autowegen. Nederland heeft vooral een goed onderhouden wegennetwerk volgens het onderzoek. Verder heeft Nederland veel oplaadpunten voor elektrische auto’s. Deze laadpaleninfrastructuur wordt goed onderhouden en uitgebreid. Bovendien is er veel aandacht voor research en development en zijn er veel locaties voor onderzoek en ontwikkeling langs de wegen.

Het testen van zelfrijdende auto’s wordt in Nederland niet ontmoedigd door de overheid maar juist gestimuleerd. De wet van februari 2017 is een voorbeeld van de ondersteuning die de overheid biedt op het gebied van testen van zelfrijdende auto’s op Nederlandse wegen. Die wet heeft namelijk bedrijven toestemming geboden om onder bepaalde voorwaarden het testen van autonome voertuigen op de openbare weg uit te voeren.