Woningverkoop februari 2016 flink gestegen

Het ging goed met de woningverkoop in februari 2016. In deze maand zijn14.866 verkochte woningen door het Kadaster geregistreerd. Dit is een stijging van 27,1 procent vergeleken met dezelfde maand in 2015. Als men de maand februari van 2016 vergelijkt met de maand januari van datzelfde jaar dan is er sprake van een stijging van bijna 25 procent.

Veel appartementen verkocht
Bij alle woningtypen was een stijging in de verkoop zichtbaar volgens het Kadaster. Het valt op dat vooral de verkoop van appartementen is gestegen in februari. In die maand werden 35,7 procent meer appartementen verkocht. Dit werd bekend gemaakt op donderdag 17 maart 2016 door het Kadaster.

Overige woningtypen
Hoewel bij alle woningtypen een stijging in de verkoop merkbaar was, zijn er tussen de woningtypen onderling wel verschillen. Zo was de toename in de verkoop van hoekwoningen verhoudingsgewijs gering. In dat segment steeg de verkoop met 18,4 procent. Vrijstaande woningen waren in verhouding ook niet sterk in trek bij woningkopers. In dat segment steeg de woningverkoop met ‘slechts’ 19,7 procent. De verkoop van tussenwoningen (rijtjeshuizen) steeg wel enorm met 34,2 procent.

Reactie van Technisch Werken
De woningverkoop en de bouwsector zijn twee sectoren die nauw aan elkaar verbonden zijn. Als het goed gaat met de woningverkoop dan gaat wet meestal ook goed met de bouwsector. Dit blijkt ook in 2015 en 2016. De bouwsector draait goed in Nederland en er worden veel woningen verkocht. In februari was al een behoorlijke stijging in de woningverkoop gemeten door het Kadaster.

Er zal op de woningmarkt een doorstroom plaatsvinden van mensen die een duurdere woning gaan aanschaffen. Daardoor komen er weer goedkopere woningen beschikbaar. In bepaalde segmenten is echter een te kort aan betaalbare woningen. Daarom wordt er nog steeds volop gebouwd in Nederland wat zorgt voor een omzetstijging en winststijging voor de bouwbedrijven in ons land.