Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): vakbonden reageren in april 2018

Met nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wil minister Koolmees van Sociale Zaken de arbeidsmarkt hervormen. Deze hervorming is nodig want zowel werkgevers als werknemers zijn niet tevreden met betrekking tot de wetgeving rondom de arbeidsmarkt zoals deze nu is geregeld. De Wet Werk en Zekerheid heeft bijvoorbeeld veel werkgevers maar ook werknemers in een minder gunstige positie gebracht. Vakbonden reageerden dat vaste contracten vaster zijn geworden en dat de flexibilisering op de arbeidsmarkt geen halt toegeroepen is met de Wet Werk en Zekerheid.

Wet Arbeidsmarkt in balans en hervorming
De Wet Arbeidsmarkt in balans moet er voor zorgen dat er wel een betere balans ontstaat op de arbeidsmarkt. De nieuwe plannen van de minister werden op maandag 9 april 2018 openbaar gemaakt voor een zogenaamde internetconsultatie. De bekendmaking van de inhoud van de WAB maakte wel wat reacties los bij belangrijke organisaties op de arbeidsmarkt. Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn bijvoorbeeld behoorlijk negatief over de plannen van minister Koolmees. De minister van Sociale Zaken zo verkeerde keuzes maken om de arbeidsmarkt te hervormen. Met de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans zou de minister werknemers meer zekerheid willen bieden. Echter wil de minister ook de mogelijkheden om flexibel te werken open houden. De komende tijd kan iedereen een reactie geven op de Wet Arbeidsmarkt in balans. Het commentaar kan door de minister worden gebruikt om misschien wat wijzigingen in de tekst van de WAB door te voeren.

Flexibilisering arbeidsmarkt wordt nauwelijks aangepakt
Vakbond FNV is in ieder geval nog niet te spreken over de Wet Arbeidsmarkt in balans. Volgens deze vakbond blijven werknemers straks langer in onzekerheid met betrekking tot het bemachtigen van een vast contract. Daarnaast wordt het ontslaan van vaste krachten eenvoudiger en goedkoper. FNV-voorzitter Han Busker geeft aan dat het kabinet regelmatig heeft benoemd dat de flexibilisering op de arbeidsmarkt is doorgeslagen. Ook erkent het kabinet de gevolgen van deze flexibilisering voor de arbeidsmarkt en economie. Maar met het wetsvoorstel voor de WAB “gaat daar echter niets aan verbeteren” aldus Han Busker. Volgens de FNV-voorzitter neemt de kans op een vast contract voor werknemers juist af. Daardoor zou de “toch al kwetsbare positie van werkenden verder onder druk komt te staan.”

Positieve punten van de Wet Arbeidsmarkt in balans
De vakbonden zijn kritisch maar zien ook positieve punten voor werknemers. Zo geven de vakbonden CNV en FNV aan dat het voornemen om de werkgever meer WW-premie te laten betalen voor werknemers die in dienst zijn op basis van flexibele contracten een goed voornemen. Ook het plan van de minister om de ontslagvergoeding voor een werknemer te wijzigen vinden ze verstandig. Zo zou een werkgever na het ontslaan van de werknemer vanaf de eerste dag een vergoeding moeten betalen voor iedere dag dat de werknemer in dienst was bij het bedrijf. De werkgeversorganisaties vinden deze voorstellen echter alles behalve positief.