Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): werkgeversorganisaties reageren in april 2018

De arbeidsmarkt in Nederland is niet gezond. Vraag en aanbod lopen sterk uiteen in verschillende sectoren. Zo is vanaf 2016 duidelijk een tekort ontstaan aan technisch personeel op de arbeidsmarkt. Ook is er een groot tekort aan personeel in de zorgt. Desondanks zijn er nog veel mensen werkloos en kunnen ze met moeite aan een baan geholpen worden door reguliere bedrijven en door uitzendbureaus. Bovendien werken veel werknemers nog op flexibele basis bijvoorbeeld op basis van een nul-uren contract, tijdelijk contract of op uitzendbasis. De overheid en de vakbonden willen deze flexibilisering op de arbeidsmarkt minder aantrekkelijk maken voor werkgevers. De Wet Werk en Zekerheid van Lodewijk Asscher (PvdA) moest hier verandering in brengen maar dat is volgens verschillende partijen onvoldoende gelukt. Nu is het de beurt aan minister Koolmees van Sociale Zaken om de arbeidsmarkt hervormen. Daarvoor heeft de minister de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) ontwikkeld.

Wet arbeidsmarkt in balans wil flexibilisering duurder maken voor werkgevers

Volgens de vakbonden CNV en /FNV zorgt de Wet arbeidsmarkt in balans er zeker niet voor dat er meer balans ontstaat tussen het aantal werknemers dat op flexbasis werkt en het aantal werknemers dat op basis van een vast contract werkt. Werkgeversorganisaties geven echter aan dat alle vormen van tijdelijke arbeid duurder worden. Bovendien zijn er sectoren afhankelijk van tijdelijke krachten. Den hierbij aan sectoren die seizoensgebonden werken zoals horeca, landbouw, tuinbouw en detailhandel. In deze sectoren wordt de Wet arbeidsmarkt in balans “onhanteerbaar”, zeggen de werkgeversorganisaties in een gezamenlijke reactie.

Flexibilisering van de arbeidsmarkt is belangrijk
De plannen om de ontslagvergoeding te wijzigen voor werknemers wordt ook niet met enthousiasme door de werkgeversorganisaties begroet. Werkgevers zouden bij het ontslaan van werknemers voor elke dag dat de werknemer heeft gewerkt een vergoeding moeten betalen. De minpunten zijn voor werkgevers wel duidelijk maar de pluspunten voor werkgevers zijn volgens de VNO-NCW en MKB-Nederland niet goed uitgewerkt. Bovendien ligt de focus volgens de werkgeversorganisaties teveel op een vast contract. Het vaste contract is volgens de werkgevers in de huidige dynamiek en globalisering juist niet voor de hand liggend. Het is logisch dat er ook andere vormen van contracten en overeenkomsten worden afgesloten. Hierbij doelen de werkgevers op het belang van flexibele arbeidscontracten en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De tekst van de Wet arbeidsmarkt in balans is nog niet defintief. Zowel werkgeversorganisaties als vakbonden kunnen nog reacties geven. Deze reacties worden door de minister meegenomen in zijn besluit met betrekking tot de uiteindelijke tekst van de Wet arbeidsmarkt in balans.