Werkstress een beroepsziekte die voorkomen moet worden!

Minister Lodewijk Asscher heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat werkstress de beroepsziekte is die het meest voorkomt in Nederland. Bijna dertig procent van al het ziekteverzuim dat in Nederland wordt geregistreerd wordt veroorzaakt door psychische klachten die aan het werk gerelateerd zijn. De oorzaken van deze psychische klachten zijn divers. Zo kan een verkeerde balans tussen werk en privé de oorzaak zijn van werk gerelateerde psychische klachten. Ook werkdruk en agressie of gewelddadige situaties op het werk kunnen leiden tot psychische klachten die werk gerelateerd zijn. In economisch moeizame tijden komt daarbij ook de angst om een baan te verliezen bij. Een baan vormt voor de meeste mensen de belangrijkste inkomstenbron. Door het verliezen van een baan kunnen verschillende andere problemen ontstaan of juist groter worden.

Volgens minister Asscher is werkstress bij veel bedrijven nog onvoldoende bespreekbaar. Hij wil vier jaar lang extra aandacht aan dit onderwerp besteden samen met werkgevers. Ook wil de minister een maatschappelijk dialoog over werkstress op gang brengen. De Inspectie SZW zal tijdens controles extra aandacht besteden symptomen van werkstress. Minister Asscher is van plan om eerst de grootste risico’s aan te pakken. Dit zijn volgens hem agressie, werkdruk, intimidatie en geweld.

Reactie Technisch Werken
Het is goed dat de minister zijn best doet om plannen te ontwikkelen die er toe leiden dat werkstress vermindert op de werkvloer. Hij noemt hierbij niet specifiek verminderen van de angst om een baan te verliezen. Dit is vermoedelijk de grootste angst die er bij mensen speelt. Wanneer werknemers te maken krijgen met agressie en ander ongewenst gedrag op het werk zullen veel werknemers in een economische crisis geneigd zijn om alles in het werk te stellen om de baan te behouden. Werknemers zullen minder snel klachten indienen over werkdruk of stress wanneer ze de kans lopen om hun baan te verliezen. Als er volop werk is in een economie zullen mensen echter sneller van baan verwisselen wanneer de werkdruk te hoog blijkt te zijn. Bij een gebrek aan banen op de arbeidsmarkt is dit echter niet mogelijk of niet verstandig.

Lodewijk Asscher zet zich in op symptoombestrijding. Veel agressie en stress heeft juist een oorzaak in de onzekerheid van werknemers op de werkvloer. Spanningen worden doormiddel van agressie en verbaal geweld op elkaar afgereageerd. Dit leid tot een geweldspiraal waarmee de werksituatie structureel verslechtert. De minister zou er verstandig aan doen om de arbeidsmarkt en het werkklimaat van Nederland te verbeteren. Er moeten meer banen komen zodat werknemers zich vrijer op de arbeidsmarkt kunnen bewegen. Bedrijven met een slecht werkklimaat zullen dan spoedig hun werknemers verliezen aan andere bedrijven die zich wel inzetten voor het welzijn van hun medewerkers. Dit is een natuurlijk selectieproces dat de overheid zou moeten stimuleren.